Baza Prac Dyplomowych
Stacjonarne
Magisterskie
Wpływ kampanii społecznych na zachowania odbiorców
2022
79 s., il., wykr.
Aneks, bibliogr.
Dąbrowska-Cendrowska Olga
dr hab. prof. UJK
Reklama
dziennikarstwo i komunikacja społeczna