Baza Prac Dyplomowych
Stacjonarne
Magisterskie
Telewizja streamingowa w życiu seniorów
2022
80 s., wykr.
Aneks, bibliogr.
Dąbrowska-Cendrowska Olga
dr hab. prof. UJK
Media
dziennikarstwo i komunikacja społeczna