Baza Prac Dyplomowych
Stacjonarne
Magisterskie
Improv Live Show jako przykład rozrywkowego programu telewizyjnego
2021
71 s., il., wykr.
Bibliogr.
Dąbrowska-Cendrowska Olga
dr hab. prof. UJK
Media
dziennikarstwo i komunikacja społeczna