Baza Prac Dyplomowych
Stacjonarne
Magisterskie
Stereotypowy obraz kobiety w brytyjskiej prasie kobiecej na przykładzie czasopisma "The Lady"
2021
[1], 116 s., wykr.
Bibliogr.
Dąbrowska-Cendrowska Olga
dr hab. prof. UJK
Prasoznawstwo
dziennikarstwo i komunikacja społeczna