Baza Prac Dyplomowych
Stacjonarne
Licencjackie
Wizerunek Wiktora Coja w rosyjskich mediach na wybranych przykładach
2021
[1], 54 s., il.
Bibliogr.
Lubczyńska Aleksandra
dr hab. prof. UJK
Media
dziennikarstwo i komunikacja społeczna