Baza Prac Dyplomowych
Stacjonarne
Licencjackie
Czasopisma jazzowe w Polsce - "JazzPRESS" i "Jazz Forum" w latach 2016-2018
2021
74 s., il.
Bibliogr.
Chwastyk-Kowalczyk Jolanta
prof. zw. dr hab.
Prasoznawstwo
dziennikarstwo i komunikacja społeczna