Baza Prac Dyplomowych
Stacjonarne
Licencjackie
Reklama i promocja firm w mediach społecznościowych w latach 2018-2020
2021
61 s., il., wykr.
Aneks, bibliogr.
Kępa-Mętrak Jolanta
dr hab. prof. UJK
Reklama
dziennikarstwo i komunikacja społeczna