Baza Prac Dyplomowych
Stacjonarne
Licencjackie
Kampanie społeczne w mediach dotyczące promowania badań profilaktycznych i ich wpływ na zachowanie kobiet
2021
63 s., i., wykr.
Aneks, bibliogr.
Kępa-Mętrak Jolanta
dr hab. prof. UJK
Media
dziennikarstwo i komunikacja społeczna