Baza Prac Dyplomowych
Stacjonarne
Licencjackie
Sposoby promowania się marek w serwisach internetowych Instagram i YouTube, a ich odbiór przez konsumentów
2021
96 s., il., wykr.
Aneks, bibliogr.
Kępa-Mętrak Jolanta
dr hab. prof. UJK
Reklama
dziennikarstwo i komunikacja społeczna