Baza Prac Dyplomowych
Stacjonarne
Licencjackie
Wpływ reklamy internetowej na decyzje zakupowe konsumentów
2021
78 s., il., wykr.
Aneks, bibliogr.
Kępa-Mętrak Jolanta
dr hab. prof. UJK
Reklama
dziennikarstwo i komunikacja społeczna