Baza Prac Dyplomowych
Stacjonarne
Licencjackie
Perswazja i manipulacja jako środki służące wywieraniu wpływu społecznego na przykładzie wypowiedzi polityków w telewizji i Internecie
2021
66 s., il.
Bibliogr.
Kępa-Mętrak Jolanta
dr hab. prof. UJK
Media
dziennikarstwo i komunikacja społeczna