Baza Prac Dyplomowych
Stacjonarne
Licencjackie
Wizerunek dziennikarza jako pracownika mediów w wybranych produkcjach filmowych
2021
[1], 59 s.
Bibliogr.
Lubczyńska Aleksandra
dr hab. prof. UJK
Media
dziennikarstwo i komunikacja społeczna