Baza Prac Dyplomowych
Stacjonarne
Magisterskie
Rola kanałów internetowych w życiu współczesnej młodzieży. Analiza na przykładzie serwisu YouTube
2021
[1], 119 s., il., wykr.
Aneks, bibliogr.
Dąbrowska-Cendrowska Olga
dr hab. prof. UJK
Media
dziennikarstwo i komunikacja społeczna