Baza Prac Dyplomowych
Stacjonarne
Licencjackie
Facebook jako źródło informacji
2021
60 s., il. wykr.
Aneks, bibliogr.
Kępa-Mętrak Jolanta
dr hab. prof. UJK
Media
dziennikarstwo i komunikacja społeczna