Baza Prac Dyplomowych
Stacjonarne
Licencjackie
Analiza działań promocyjnych i strategia komunikacji Stowarzyszenia Integracja Europa-Wschód
2021
26 s., wykr.
Bibliogr.
Kępa-Mętrak Jolanta
dr hab. prof. UJK
Reklama
dziennikarstwo i komunikacja społeczna