Baza Prac Dyplomowych
Stacjonarne
Licencjackie
Wizerunek brytyjskiego zespołu One Direction w polskich mediach internetowych
2021
[1], 59 s., il., wykr.
Bibliogr.
Lubczyńska Aleksandra
dr hab. prof. UJK
Media
dziennikarstwo i komunikacja społeczna