Baza Prac Dyplomowych
Stacjonarne
Magisterskie
Turystyka na łamach prasy świętokrzyskiej
2021
62 s., il.
Bibliogr.
Dąbrowska-Cendrowska Olga
dr hab. prof. UJK
Prasoznawstwo
dziennikarstwo i komunikacja społeczna