Baza Prac Dyplomowych
Stacjonarne
Magisterskie
Twitter jako narzędzie formułowania myśli politycznej na przykładzie wybranych profili
2021
[1], 91 s., il., wykr.
Bibliogr.
Dąbrowska-Cendrowska Olga
dr hab. prof. UJK
Media
dziennikarstwo i komunikacja społeczna