Baza Prac Dyplomowych
Niestacjonarne
Magisterskie
Dzieje i rozwój Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jędrzejowie w latach 1945-1974.
1979
157+20 s., tabl., fot., mapy, wykr.
Bibliogr.
Erber Czesław
dr
Biblioteki.
bibliotekoznawstwo