Baza Prac Dyplomowych
Stacjonarne
Magisterskie
Dzieje i produkcja Prasowych Zakładów Graficznych RSW Prasa w Kielcach w latach 1949-1975.
1979
104 s., tabl., wykr.
Bibliogr.
Erber Czesław
dr
Historia prasy.
bibliotekoznawstwo