Baza Prac Dyplomowych
Niestacjonarne
Magisterskie
Wartości dydaktyczne i edytorskie podręcznika Anatola Lewickiego Zarys historii Polski i krajów Ruskich z nią połączonych. Kraków 1884.
1980
98 s., fot., tabl.
Bibliogr.
Rell Józef
dr
Historia książki. Historia nauki. Szkolnictwo.
bibliotekoznawstwo