Baza Prac Dyplomowych
Stacjonarne
Magisterskie
Nauczyciele szkół elementarnych guberni radomskiej w latach 1815-1864.
1980
80 s., tabl.
Bibliogr.
Massalski Adam
dr
Historia nauki. Szkolnictwo.
bibliotekoznawstwo