Baza Prac Dyplomowych
Stacjonarne
Magisterskie
Nauczyciele szkół elementarnych guberni radomskiej w latach 1900-1915.
1980
66 s., tabl.
Bibliogr.
Massalski Adam
dr
Historia nauki. Szkolnictwo.
bibliotekoznawstwo