Baza Prac Dyplomowych
Stacjonarne
Magisterskie
Nauczyciele szkół elementarnych guberni kieleckiej w latach 1864-1900.
1980
81 s., tabl.
Bibliogr.
Massalski Adam
dr
Historia nauki. Szkolnictwo.
bibliotekoznawstwo