Zdobądź dodatkowe kompetencje

Szansa zdobycia dodatkowych kompetencji dla studentów I i II roku studiów licencjackich

Od września 2017 r. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach będzie realizować projekt pn. „Program rozwoju kompetencji drogą twórczego rozwoju studentów UJK”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie, który daje Państwu pakiet działań edukacyjnych podnoszących kompetencje zawodowe, komunikacyjne, analityczne oraz w zakresie przedsiębiorczości.

Projekt jest skierowany do 80 studentów czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I stopnia (czyli obecnych studentów I i II roku) kierunków: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz Pedagogika na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Będzie realizowany w okresie od 01.09.2017 r. do 31.08.2020 r. i będzie obejmował certyfikowane szkolenia/kursy, zajęcia warsztatowe oraz zadania praktyczne w formie projektowej, wdrażane w ramach Programu Rozwoju Kompetencji na rzecz dalszego kształcenia i/lub zatrudniania absolwentów UJK.

Szczegóły dotyczące oferty adresowanej do studentów Dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz zasady rekrutacji do Programu będą omawiane na spotkaniach informacyjnych w drugiej połowie maja. Osoby zainteresowane udziałem w Programie mogą już teraz kontaktować się z kierownikiem projektu – dr Jolantą Kępą-Mętrak.

Top