Zaszczytny tytuł dla prof. Piaseckiej-Strzelec

Miło nam poinformować, że Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Reja w Jędrzejowie nadała tytuł Honorowego Rejowiaka  dr hab. prof. UJK Renacie Piaseckiej – Strzelec. Jak napisano w uzasadnieniu:

nadanie tej godności jest wyrazem uznania naszego środowiska dla wielkiego wkładu Pani Profesor w powstanie pierwszej w naszej szkole patronackiej klasy o kierunku językowo – medialnym, współpracy przy organizacji Dnia Mediów w kwietniu 2016 r. powołaniu wtedy Szkolnej Telewizji TV REY oraz olbrzymiej pomocy merytorycznej w przygotowaniu uczniów do Olimpiady Wiedzy o Mediach.

Z wielką radością przyjmujemy Profesor Renatę Piasecką – Strzelec do naszej wspólnoty szkolnej poprzez włączenie jej do grona wybitnych postaci ziemi jędrzejowskiej, które otrzymały Honorowego Rejowiaka.

Wicedyrektor
Ewa Stachura

 

pismo

Top