Zaproszenie na Konferencję

Konferencja IDI
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa
z cyklu Współczesny polski system medialny
Procesy tabloidyzacji i komodyfikacji polskich mediów
Kielce, 3 – 4 grudnia 2015 roku

Wzorem lat poprzednich, proponujemy szeroką dyskusję nad współczesnym polskim systemem medialnym. Tym razem głównym przedmiotem analizy chcemy uczynić zjawiska określane mianem tabloidyzacji i komodyfikacji mediów. Pragniemy wspólnie z uczestnikami konferencji poszukać odpowiedzi m.in. na pytania:

W jakim kierunku ewoluuje polski system medialny?
Jak dalece w polskich mediach zostały posunięte procesy tabloidyzacji i komodyfikacji, rozumianej jako tworzenie zawartości mediów z myślą o jej sprzedawalności?
Czy są to zjawiska nieuchronne, jak np. proces migracji mediów do cyberprzestrzeni?
Jakie konsekwencje dla polskiego systemu medialnego powoduje konwergencja?
Czy i jak odbiorcy kształtują media?
Jaki jest wpływ mechanizmów rynkowych na funkcjonowanie systemu medialnego?
Jaka jest rola współczesnych dziennikarzy w kształtowaniu mediów?

Z tymi problemami badawczymi zwracamy się do środowiska medioznawców, socjologów, ekonomistów, kulturoznawców, językoznawców – badaczy mediów, zapraszając do udziału
w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Polski system medialny”. Zachęcamy do uczestnictwa w niej zarówno teoretyków, jak i praktyków mediów. Jednym z jej celów będzie bowiem konfrontowanie modeli teoretycznych z codzienną praktyką mediów. Zależy nam na tym, aby w naszym przedsięwzięciu wzięli też udział czynni zawodowo dziennikarze i redaktorzy, wydawcy, analitycy rynku, twórcy internetu.

Mamy nadzieję na twórczą dyskusję, która, wzorem poprzednich lat, zaowocuje wartościową refleksją nad kierunkami rozwoju polskiego systemu medialnego. Szczególnie wdzięczni będziemy za wszelkiego rodzaju raporty, analizy i referaty przedstawiające wyniki badań nad współczesnymi polskimi mediami. Przewidujemy wydanie recenzowanej monografii. Artykuły, które nie zostaną do niej zakwalifikowane, mogą być opublikowane w „Internetowym

periodyku naukowym poświęconym mediom i informacji INFOTEZY” (http://www.ujk.edu.pl/infotezy/)

Podczas konferencji przewidziano panel dyskusyjny z udziałem redaktorów naczelnych mediów regionalnych, zatytułowany Misja czy reklama – zadania mediów regionalnych i lokalnych.

Zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na załączonym formularzu do dnia 15.10.2015 roku pocztą elektroniczną pod adres idi.konferencja@gmail.comSzczegółowy program konferencji zostanie przedstawiony w terminie do 30.10.2015 roku.

W ramach opłaty konferencyjnej, która wynosi 300 złotych, organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, poczęstunek podczas przerw kawowych, uroczystą kolację i publikację artykułów, które otrzymają pozytywne recenzje.

Opłatę konferencyjną należy wnieść do dnia 15.11.2015 roku na konto:

  1. Raiffeisen Bank Polska S.A. 48 1750 1110 0000 0000 2108 1237

Tytuł wpłaty: Imię i nazwisko oraz nazwa konferencji (Tabloidyzacja) lub numer subkonta (104)

Komitet Naukowy:

Prof. dr hab. Janusz Adamowski (UW)

Prof. dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska(UWr)

Prof. dr hab. Tomasz Mielczarek (UJK)

Prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński (UW)

Dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk prof. UJK

Dr hab. Ryszard Filas (UJ)

Dr hab. Jan Kania prof. PK

Dr hab. Agnieszka Stępińska (UAM)

Komitet Organizacyjny:

dr Olga Dąbrowska-Cendrowska

dr Jolanta Kępa-Mętrak – sekretarz konferencji

dr Tomasz Chrząstek

formularz zgłoszenia udziału w Konferencji

Top