Rekrutacja do programu Erasmus+

Erasmus+
Biuro Wymiany Studentów i Doktorantów zaprasza studentów i pracowników do udziału w projekcie współpracy edukacyjnej  z uczelniami partnerskimi w Albanii, Chinach, Gruzji, Japonii, Rosji oraz na Ukrainie. W ramach akcji KA107 „Mobilność edukacyjna” w programie Erasmus+.

Wyjazdy studentów odbywają się w celu w celu zrealizowania jednego semestru studiów lub praktyk  w roku akademickim 2018/2019. Studiowanie będzie możliwe w semestrze letnim, a praktyki można odbywać począwszy od listopada 2018 r. do 30 września 2019 r.

Dla pracowników Uniwersytetu proponowane są  krótkoterminowe wyjazdy  o charakterze dydaktycznym i szkoleniowym.

Wyjazdy studentów objęte akcją KA107 będą realizowane w semestrze letnim, natomiast wyjazdy pracowników w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2018/2019.

Szczegółowe informacje o programie, w tym zasady kwalifikacji do wyjazdów, znajdują się na stronie Erasmus+ KA107.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Wymiany Studentów i Doktorantów w terminie do 24 października 2018.

Informacje uzupełniające można znaleźć tutaj:
Top