MOST rekrutacja na 2017/2018

Informujemy, że dd 15 kwietnia do 15 maja br. można składać wnioski o wyjazd na semestr zimowy oraz cały rok akademicki 2017/2018.

Przypominamy, że MOST jest programem wymiany studentów i doktorantów w ramach mobilności krajowej – między polskimi uczelniami. Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów. MOST daje możliwość: realizacji programu studiów w innej uczelni, wyboru dodatkowych (związanych z zainteresowaniami uczestnika) zajęć dydaktycznych, nawiązania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, wykonywania kwerend bibliotecznych i korzystania z księgozbioru, laboratoriów innej uczelni, prowadzenia badań do pracy dyplomowej, czy dysertacji doktorskiej.

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące Programu są dostępne na stronie internetowej www.most.amu.edu.pl.

Top