Książka – Biblioteka – Informacja

Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach serdecznie zaprasza na Czwartą Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu „Książka, biblioteka, informacja – między podziałami a wspólnotą”. Honorowy Patronat nad przedsięwzięciem objęli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba, Prezydent Miasta Kielce Wojciech Lubawski, JM Rektor UJK prof. zw. dr hab. Jacek Semaniak.

Więcej informacji na stronie konferencji

Top