-  dr hab. Izabela Krasińska – przewodnicząca Komitetu Okręgowego,

- dr Tomasz Chrząstek – z.ca przewod. Komitetu Okręgowego,

- mgr Natalia Walkowiak – sekretarz Komitetu Okręgowego,

- dr hab. Olga Dąbrowska-Cendrowska, prof. UJK – członek Komitetu Okręgowego,

- dr hab. Renata Piasecka-Strzelec,prof. UJK - członek Komitetu Okręgowego,

- dr hab. Jolanta Kępa-Mętrak – członek Komitetu Okręgowego.

- mgr Przemysław Ciszek - członek Komitetu Okręgowego