-  dr hab. Renata Piasecka-Strzelec,prof. UJK – przewodnicząca Komitetu Okręgowego,

- dr Tomasz Chrząstek – z.ca przewod. Komitetu Okręgowego,

- mgr Jakub Chałupczak – sekretarz Komitetu Okręgowego,

- dr Olga Dąbrowska-Cendrowska – członek Komitetu Okręgowego,

- dr Jolanta Kępa-Mętrak – członek Komitetu Okręgowego.

- dr Izabela Krasińska - członek Komitetu Okręgowego.