Drukuj

Przez dziesięciolecia został wypracowany pewien porządek: radio ogłaszało pewną informację, telewizja ją pokazywała, a prasa wyjaśniła. Dziś informacje można znaleźć w Internecie w dowolnym czasie i jeszcze w większości za darmo. Mogłoby się wydawać, że w wyniku cyfryzacji mediów nastąpiło niezwykłe ułatwienie rozpowszechniania i odbioru informacji. Jednak tak się nie stało. Zmieniły się relacje pomiędzy odbiorcą a informacją. Jak się okazuje, dziś uczestnictwo w akcie komunikacyjnym jest ważniejsze niż sam przekaz. W związku z tym znakomita większość odbiorców mediów jest zdezorientowana i nie wykorzystuje ich potencjału. Po części wynika to z braku rzetelnej wiedzy o ich funkcjonowaniu, strukturze i mechanizmach działania. 

Organizatorzy Konkursu Wiedzy o Mediach postanowili zmierzyć się z tym zjawiskiem i zainteresować przed wszystkim młodych ludzi problematyką świata mediów poprzez popularyzację wiedzy z zakresu nauki o mediach oraz promocja edukacji medialnej. Organizatorem Konkursu jest Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego wraz z Instytutem Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i 14 innymi uczelniami na terenie całego kraju. Nagrodami dla laureatów (uczniów klas maturalnych) są indeksy oraz staże i cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsora dla wszystkich laureatów Konkursu.

Nie zastanawiaj się! -  napisz esej, stwórz film, fotoreportaż lub fotokast na jeden z podanych tematów, a następnie sprawdź swoją wiedzę i umiejętności podczas testu na etapie okręgowym, a potem centralnym.

Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce: Regulamin Olimpiady