Drukuj

Szanowni Państwo Nauczyciele, Drodzy Uczestnicy!

 

Współczesne media intrygują, dziwią, oburzają, często jednak powodem takiego stanu rzeczy jest brak rzetelnej wiedzy o ich funkcjonowaniu, historii i ewolucji, strukturze i mechanizmach działania. Pragniemy wyjść naprzeciw temu zjawisku i zachęcić społeczeństwo, a zwłaszcza ludzi młodych, do zainteresowania się tym jednym z elementów otaczającej nas rzeczywistości. Efektem tego jest inicjatywa zorganizowania Olimpiady Wiedzy o Mediach, której celem jest popularyzacja wiedzy z zakresu nauki o mediach oraz promocja edukacji medialnej. W kolejnej, VII już edycji Olimpiady uczestnicy – uczniowie szkół ponadpodstawowych – walczyć będą o 48 indeksów na studia dziennikarskie w renomowanych wyższych uczelniach. Patronat nad Olimpiadą objęli: Minister Edukacji Narodowej i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przystąp do olimpiady: napisz esej, stwórz film, fotoreportaż lub fotokast na jeden z podanych tematów, a następnie sprawdź swe umiejętności i wiedzę podczas testu na etapie okręgowym i na etapie centralnym.

Tematy na I etap Olimpiady

  1. Język medialny jako kategoria opisu świata i tworzenia świata
  2. Dyrygenci i wykonawcy polityki informacyjnej w Polsce po 1989 r.
  3. Wiedza o mediach jako składowa kompetencji młodego pokolenia Polaków
  4. Inforozrywka – nobilituje czy degraduje dziennikarza?
  5. Czy dziennikarstwo prasowe ma szanse przetrwać? Miejsce prasy w dobie Internetu

 

Na stronie https://owm.edu.pl/ uruchomiony został już elektroniczny formularz rejestracyjny.

 

Szczegółowe informacje o Olimpiadzie, a wśród nich m.in. regulamin, zakres tematyczny, literatura, niezbędne druki czy harmonogram znajdziecie Państwo na stronie  http://owm.edu.pl  

 

Kalendarium Olimpiady Wiedzy o Mediach na rok szkolny 2020/2021