Warszawa, 17 września 2018 r.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych,

Nauczyciele przedmiotów humanistycznych

 

Współczesne media intrygują, dziwią, oburzają. Często jednak powodem takiego stanu rzeczy jest brak rzetelnej wiedzy o ich funkcjonowaniu, historii i ewolucji, strukturze i mechanizmach działania. Uniwersytet Jana Kochanowskiego wraz innymi uniwersytetami  pragnie wyjść naprzeciw temu zjawisku i zachęcić społeczeństwo, a zwłaszcza ludzi młodych, do zainteresowania się tym elementem otaczającej nas rzeczywistości. Efektem tego jest podjęta pięć lata temu inicjatywa polegająca na zorganizowaniu I edycji Konkursu Wiedzy o Mediach, a w kolejnych latach Olimpiady Wiedzy o Mediach. We wszystkich pięciu edycjach nasze przedsięwzięcie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony nauczycielii uczniów. Miło nam poinformować Państwa, że w tym roku szkolnym przystępujemy do organizacji VI edycji.

W Olimpiadzie tej, organizowanej przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz 15 innych uczelni z całego kraju, uczestnicy - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - walczyć będą o 48 indeksów na studia dziennikarskie w renomowanych wyższych uczelniach oraz o cenne nagrody rzeczowe (m.in. aparaty fotograficzne, słuchawki, programy antywirusowe, zestawy kosmetyków i książek) ufundowane przez sponsorów. Patronat nad Olimpiadą objęli Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zwracamy się zatem z uprzejmą prośbą o przekazanie uczniom informacji dotyczących Olimpiady.
W załączeniu przekazujemy plakat informacyjny oraz ulotki. Szczegóły znaleźć można na stronie http://owm.edu.pl.

Liczymy na to, że nasza inicjatywa, podobnie jak w latach ubiegłych, spotka się z życzliwym przyjęciem z Państwa strony i zaowocuje licznymi sukcesami Państwa uczniów.

 

 

Tematy na I etap Olimpiady

  1. Obraz mojego pokolenia w mediach społecznościowych
  2. Mała ojczyzna a dziennikarstwo – perspektywy rozwoju dziennikarstwa w regionie
  3. Czy to nadal informacja? Miejsce mediów w kampanii wyborczej
  4. Media w edukacji – jak pomagają, jak szkodzą?
  5. Fakty a oceny we współczesnych mediach