Zmarł prof. Walery Pisarek

Walery Pisarek

Z olbrzymim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci prof. Walerego Pisarka, wybitnego prasoznawcy i językoznawcy.

W 2014 r. prof. Pisarek otrzymał tytuł Doctora Honoris Causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Podczas uroczystości wygłosił wykład na temat wizerunku oraz symboli i narracji – w kontekście nauki o perswazji. Powiedział wtedy: Jestem przekonany, że świadome komunikowanie zawsze jest perswazją – od płaczu niemowlęcia domagającego się czegoś do ssania, po prośbę umierającego o miłosierdzie Boże.

Wśród około siedmiuset Jego publikacji naukowych najważniejsze to – „Retoryka dziennikarska” (1970), „Frekwencja wyrazów w prasie”(1972), „Prasa nasz chleb powszedni” (1978), „Analiza zawartości prasy” (1983), „Słowa między ludźmi” (1985), „Polszczyzna 2000” (1999), „Nowa retoryka dziennikarska” (2002), „Wstęp do nauki o komunikowaniu” (2008).

Zapamiętamy Go jako naszego Mistrza i przyjaciela, nad wyraz życzliwego Człowieka.

Wykorzystano fotografię Andrzeja Banasa
http://www.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/z-kim-by-sie-nie-ozenil-profesor-walery-pisarek,9905021/

Top
rozmiar czcionki
Kontrast