KONFERENCJA – Współczesny polski system medialny. Media a Państwo

Konferencja 2018

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa
z cyklu Współczesny polski system medialny
MEDIA A PAŃSTWO
Kielce, 22-23 listopada 2018 roku

 
Zapraszamy do udziału w corocznej konferencji naukowej dotyczącej stanu polskiego systemu medialnego. Przedmiotem tegorocznej  konferencji chcemy uczynić relacje pomiędzy mediami i państwem.

Zagadnienie to zamierzamy potraktować bardzo szeroko licząc, że autorzy referatów podejmą m.in. następujące kwestie szczegółowe:

– czy media potrzebują pomocy państwa?
– jaką  politykę medialną prowadzi państwo polskie?
– jakie obowiązki ma (powinno mieć) państwo wobec mediów?
– jak należy budować nowoczesną przestrzeń komunikacji i informacji?
– jak chronić różnorodność mediów, niezależność dziennikarską, walczyć z  cenzurą?
– jak przeciwdziałać licencjonowaniu mediów, ograniczaniu dostępności do zawodu dziennikarza?
– jak wspierać wydawców i nadawców w walce z „nieformalną wymianą treści” (piractwem), „pasożytnictwem materiałów prasowych”, tj. wykorzystywaniem materiałów prasowych bez licencji oraz kopiowaniem materiałów prasowych online i wykorzystywaniem ich bez upoważnienia – (churnalism)?

Zachęcamy do udziału w konferencji zarówno teoretyków, jak i praktyków mediów. Jednym z podstawowych celów naszego naukowego spotkania będzie bowiem konfrontowane modeli teoretycznych z codzienną praktyką mediów. Szczególnie zależy nam na tym, aby w naszym przedsięwzięciu wzięli udział czynni zawodowo dziennikarze i redaktorzy, wydawcy, osoby upowszechniające informację publiczną, analitycy rynku oraz twórcy internetu.

Szczególnie wdzięczni będziemy za różnego rodzaju raporty, analizy i referaty przedstawiające wynik badań nad mediami. Interesować nas też będą refleksje osób upowszechniających informacje, w tym rzeczników prasowych, media workers odpowiadających za codzienne kontakty z otoczeniem społecznym. Przedmiotem analizy i dyskusji zamierzamy uczynić nie tylko założenia teoretyczne i postulowane modele, ale też uregulowania prawne, a nade wszystko codzienną praktykę postrzeganą poprzez pryzmat funkcjonowania instytucji, upowszechniany przez nie kontent, relacje pomiędzy twórcami i odbiorcami informacji.

Zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego w wersji internetowej do 31.10.2018 roku.

Szczegółowy program konferencji zostanie przedstawiony w terminie do 10.11.2018 roku.

W ramach opłaty konferencyjnej, która wynosi 300 złotych, organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, poczęstunek podczas przerw kawowych, obiad oraz publikację artykułów, które otrzymają pozytywne recenzje.

Opłatę konferencyjną należy wnieść do dnia 5.11.2018 roku na konto:

MILLENNIUM BANK SA
31 1160 2202 0000 0003 3754 1719 
Tytuł wpłaty: Imię i nazwisko oraz nazwa konferencji (media a państwo) lub numer subkonta ( subkonto „8”)

 

Komitet naukowy:
prof. dr hab. Janusz Adamowski
prof. dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska
dr hab. prof. UJ Agnieszka Hess
dr hab. prof. UJK Agnieszka Kasińska-Metryka
prof. dr hab. Tomasz Mielczarek
dr hab. prof. AFM Katarzyna Pokorna-Ignatowicz
prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński

 

Komitet organizacyjny:
dr Olga Dąbrowska-Cendrowska
dr Jolanta Kępa-Mętrak – sekretarz konferencji
dr Tomasz Chrząstek

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. Proszą pisać pod adres idi.konferencja@gmail.com

Top
rozmiar czcionki
Kontrast