Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia na rok 2017/2018

gratulacje

Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy przekazać do sekretariatu Instytutu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.08.2017 r.

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018

http://www.ujk.edu.pl/Stypendia_ministra_studenci.html

Top
rozmiar czcionki
Kontrast