Stypendia ministra w roku akad. 2015/2016

grafika

Student winien złożyć wniosek o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia do dziekana właściwego wydziału. Ostateczny termin złożenia dokumentów upływa z dniem 01.09.2015 r.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy przekazać z dziekanatów do Działu Spraw Studenckich w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.09.2015 r.

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016

Wzór wniosku o przyznanie studentowi stypendium ministra

Top
rozmiar czcionki
Kontrast