Instytut Dziennikarstwa i Informacji

Rocznik Bibliologiczno - Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

Język polskiEnglish language

Artykuły i Rozprawy
Autor Tytuł Numer Tekst PDF
Olga Białek-Szwed "Kultura ponad podziałami", czyli problematyka pogranicza na łamach lubelskiego kwartalnika "Akcent"20

pdf_icon

Ewa Danowska "Sygnały" 1933-1939 - lwowskie czasopismo o ogólnopolskim zasięgu20

pdf_icon

Magdalena Przybysz - Stawska "FAKT" KULTURALNY: OFERTA KARNETU KULTURALNEGO W LATACH 2010-201419

pdf_icon

Jolanta Kępa- Mętrak "Projektor. Kielecki magazyn kulturalny" w latach 2013-2016 20

pdf_icon

Tomasz R. Paulukiewicz "Wryj" - czasopismo, które żartowało z Breżniewa i papieża. Zarys monografii miesięcznika na tle innych tytułów prasy niezależnej wydawanych w Rzeszowie20

pdf_icon

Maria Bauchrowicz-Tocka "Wspólna Praca" (1910-1932) - łomżyński periodyk informacyjno-polityczny20

pdf_icon

Adrian Uliasz 350-lecie Unii Lubelskiej w 1919 roku. Polityczne obchody w Lublinie w świetle zbiorów rękopiśmiennych i prasowych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego12

pdf_icon

Renata Piasecka Agencja Publicystyczno-Informacyjna (API) w latach 1944-19677

pdf_icon

Marta Moraczewska AL JAZEERA - taniec międzykulturowego niezrozumienia. Studium z socjologii komunikacji 14

pdf_icon

Magdalena Ostrowska Aplikacje dla czytelników - przegląd i charakterystyka18

pdf_icon

Mateusz Kasiak ARTYKUŁ PUBLICYSTYCZNY W PRASIE I W INTERNECIE. ANALIZA PORÓWNAWCZA19

pdf_icon

Wojciech Lis BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI W UJĘCIU PRAWNOKARNYM - WYBRANE ZAGADNIENIA17

pdf_icon

Kazimierz Warda Biblioteka Instytutu Księży Zdrożnych na Łysej Górze4

pdf_icon

Wojciech Kęder BIBLIOTEKA OPACTWA CYSTERSÓW W MOGILE - KRAKOWIE W XVII WIEKU 15

pdf_icon

Małgorzata Korczyńska-Derkacz Biblioteka Warszawska (1841-1914) źródłem wiedzy o krajowym i zagranicznym ruchu naukowym11

pdf_icon

Jolanta Dzieniakowska Biblioteki kieleckich publicznych szkól podstawowych i gimnazjów w pierwszym roku funkcjonowania reformy edukacji6

pdf_icon

Jolanta Dzieniakowska Biblioteki kieleckich publicznych szkół podstawowych i gimnazjów trzy lata po reformie systemu oświaty. Wybrane problemy9

pdf_icon

Monika Olczak-Kardas Biblioteki szkolne i publiczne w gminnych budżetach administracyjnych w latach 1918-1939 na przykładzie powiatu rawskiego5

pdf_icon

Grażyna Gulińska Biblioteki szkolne w województwie kieleckim w latach 1944-1956 w świetle polityki kulturalnej państwa11

pdf_icon

Monika Olczak-Kardas Biblioteki uczniowskie szkół powszechnych w Polsce w latach 1918-19399

pdf_icon

Małgorzata Ptasińska Casa Editrice "Lettere" w latach 1946-1947. O pierwszych inicjatywach edytorskich Instytutu Literackiego w Maisons-Laffitte5

pdf_icon

Paweł Łokić CELEBRYCKOŚĆ DZIENNIKARZY JAKO FUNKCJA KOMODYFIKACJI FORMATÓW INFORMACYJNO-PUBLICYSTYCZNYCH19

pdf_icon

Jolanta Kępa- Mętrak Co w prasie piszczy? Charakterystyka świętokrzyskich dzienników regionalnych9

pdf_icon

Tomasz Mielczarek CYFROWA TRANSFORMACJA TELEWIZJI W POLSCE17

pdf_icon

Tomasz Mielczarek CYFRYZACJA PRZEKAZU TELEWIZYJNEGO W POLSCE. STUDIUM PRZYPADKU OT TVP SA KIELCE 16

pdf_icon

Michał Rogoż CYKL O KRAINIE OZ LYMANA FRANKA BAUMA NA POLSKIM RYNKU WYDAWNICZYM (1962-2010) 16

pdf_icon

Barbara Gierszewska Czasopisam filmowe w Krakowie do roku 19392

pdf_icon

Ewa Pawelec Czasopisma dla dzieci i młodzieży lat siedemdziesiątych XX wieku narzędziem edukacji patriotycznej9

pdf_icon

Przemysław Ciszek CZASOPISMA O GRACH WIDEO W POLSCE. RYS HISTORYCZNY I OBECNA SYTUACJA NA RYNKU19

pdf_icon

Zofia Sokół Czasopisma organizacji kobiecych w Polsce w latach 1989-19995

pdf_icon

Andrzej Kansy Czasopisma towarzystw naukowych w Polsce - raport z badań 20

pdf_icon

Adrian Uliasz Czasopisma wyznaniowe na straży polskości. Z przeszłości prasy luterańskiej i kalwińskiej do 1939 roku13

pdf_icon

Oskar Stanisław Czarnik Czasopismo "Polska" w ZSRR (1941-1943) Trudna praca na osamotnionym posterunku11

pdf_icon

Jolanta Dzierżyńska Częstochowskie współczesne czasopisma naukowe, fachowe, hobbystyczne i firmowe (1989-2007)13

pdf_icon

Wojciech Furman Czym jest komodyfkacja i tabloidyzacja przekazów dziennikarskich? O splocie różnych procesów19

pdf_icon

Monika Olczak-Kardas Czytelnictwo w bibliotekach wiejskich w województwie warszawskim w latach 1918-193911

pdf_icon

Tomasz Mielczarek DLACZEGO POLACY NIE CZYTAJĄ GAZET?15

pdf_icon

Joanna Pyłat DOROBEK WYDAWNICZY POLSKIEGO UNIWERSYTETU NA OBCZYŹNIE15

pdf_icon

Anna Kleiber DOSTĘPNOŚĆ TYTUŁÓW UZNANYCH ZA BESTSELLERY ORAZ CZĘSTOTLIWOŚĆ ICH WYPOŻYCZEŃ w WYBRANYCH FILIACH BIBLIOTEKI RACZYŃSKICH 16

pdf_icon

Kazimierz Warda Druki krakowskie, lwowskie i wileńskie w zbiorach Biblioteki Cesarskiego Uniwersytetu im. Świętego Włodzimierza w Kijowie5

pdf_icon

Tomasz Mielczarek Dwie "Rzeczypospolite" (1920-1932)3

pdf_icon

Dorota Degen DWIE EDYCJE KSIĄŻEK I WYDAWCÓW ADAMA BROMBERGA (z 1958 r.). STUDIUM PRZYPADKU AKTYWNOŚCI URZĘDU CENZURY w PRL 16

pdf_icon

Jolanta Dzierżyńska DYWERSYFIKACJA WPOLSKICH MEDIACH - MODA CZY KONIECZNOŚĆ?15

pdf_icon

Olga Dąbrowska-Cendrowska Działalność wydawnicza koncernu "Axel Springer Polska" w latach 1994-20039

pdf_icon

Marta Meducka Dziedzictwo H. Stanisława Konarskiego w pracach Powszechnego Uniwersytetu Regionalnego im. Stanisława Konarskiego w Sandomierzu3

pdf_icon

Kazimierz Warda Dzieje książki w Opocznie do 1939 r.1

pdf_icon

Zbigniew Anculewicz DZIENNIK OPINII ŚRODOWISKA "KRYTYKI POLITYCZNEJ" -PRZYKŁAD MIGRACJI NOWEJ PRASY DO CYBERPRZESTRZENI17

pdf_icon

Izabela Bogdanowicz DZIENNIKARSTWO W PORTALU - NOWE MEDIUM, NOWA ETYKA KOMUNIKOWANIA SIĘ?17

pdf_icon

Agnieszka Wrońska Dziennikarze i blogerzy jako uzupełniające się środowiska tworzące treści18

pdf_icon

Krzysztof Wasilewski DZIŚ. PRZEGLĄD SPOŁECZNY JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI O TRANSFORMACJI SYSTEMOWEJ W POLSCE (1990-2008)15

pdf_icon

Danuta Adamczyk Europejska promocja Polski i literatury polskiej w przekładach w początku XX w.5

pdf_icon

Tomasz Mielczarek Festiwal "Solidarności" i stan wojenny na łamach czasopism społeczno-kulturalnych PRL12

pdf_icon

Barbara Gierszewska Film i kino w lwowskiej prasie 1895-19189

pdf_icon

Lucyna Wiśniewska Filozofia twórczości Jerzego Żuławskiego2

pdf_icon

Judyta Perczak Formy reklamy socjalistycznej7

pdf_icon

Tomasz Mielczarek Funkcje prasy w systemie politycznym Drugiej Rzeczypospolitej2

pdf_icon

Gajlewicz-Korab Katarzyna FUNKCJONOWANIE FRANCUSKICH ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU W CZASIE PREZYDENTURY NICOLASA SARKOZY'EGO16

pdf_icon

Wojciech Kęder Gazeta Warszawska wobec wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych w latach 1778-1782 13

pdf_icon

Wojciech Kęder Gazeta Warszawska wobec wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych w latach 1778-1782 14

pdf_icon

Władysław Maria Grabski Historyk, teoria informacji a krytyka źródła muzealnego (na przykładzie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze)3

pdf_icon

Judyta Perczak HYBRYDYZACJA GATUNKU TELEWIZYJNEGO NA PRZYKŁADZIE TELEWIZJI WRÓŻBIARSKICH W POLSCE19

pdf_icon

Grażyna Gulińska Ideologiczne selekcje księgozbiorów w Polsce w latach 1944 - 1956 na przykładzie bibliotek publicznych i szkolnych Kielc6

pdf_icon

Tomasz Chrząstek Ilościowa analiza zawartości prasy na przykładzie tygodnika społeczno-kulturalnego "Nowa Kultura"11

pdf_icon

Włodzimierz Gogołek INFORMACYJNY POTENCJAŁ RAFINACJI ZASOBÓW SIECIOWYCH17

pdf_icon

Maria Siuda Ingerencje cenzorskie jako narzędzie reglamentowania treści prasowych (na przykładzie prasy kieleckiej)12

pdf_icon

Jolanta Dzieniakowska Inicjatywy prasowo-wydawnicze uczniów. Między autoprezentacją a integracją11

pdf_icon

Alicja Gałczyńska Jak się zachować... Porady w polskiej prasie kobiecej. Zarys problemu20

pdf_icon

Ryszard Żabiński JAKOŚĆ DÓBR MEDIALNYCH15

pdf_icon

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Jan Czarnocki - redaktor naczelny londyńskiego "Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza" w latach 1945-194711

pdf_icon

Sylwia Majewska Jerzy Stempowski. Szkic do portretu7

pdf_icon

Anna Jupowicz-Ginalska JUROREM BYĆ, CZYLI RZECZ O KOMISJACH SĘDZIOWSKICH W PROGRAMACH TALENT SHOW15

pdf_icon

Grażyna Gulińska Kieleckie placówki biblioteczne od czasów popowstaniowych do 1939 roku1

pdf_icon

Jacek Wojsław Kierownictwo partyjne wobec prasy w Polsce w latach kulminacji stalinizmu (1949-1953): polityka personalna, decyzje organizacyjne i "nastawianie" tematyczne18

pdf_icon

Renata Piasecka KIERUNKI ROZWOJU AGENCJI INFORMACYJNYCH W POLSCE PO 1989 ROKU15

pdf_icon

Grażyna Gulińska Lidia Zielińska Kilka uwag w sprawie funkcjonowania sieci bibliotek publicznych w latach dziewięćdziesiątych3

pdf_icon

Zofia Sokół Kobieta i Życie (1945-2002)9

pdf_icon

Maria Siuda Kolportaż oraz upowszechnianie prasy na Kielecczyźnie w latach 1945-195213

pdf_icon

Krzysztof Woźniakowski Komitet Obywatelski dla Spraw Opieki nad Polskimi Uchodźcami na Węgrzech (1939-1944) w kręgu działań kulturalnych 14

pdf_icon

Małgorzata Gruchoła KOMODYFIKACJA "KULTURY" W TELEWIZJI PUBLICZNEJ19

pdf_icon

Wojciech Lis KONCESJONOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE ROZPOWSZECHNIANIA PROGRAMÓW RADIOWYCH I TELEWIZYJNYCH15

pdf_icon

Gajlewicz-Korab Katarzyna Konflikty celebrytów w polskiej prasie typu people jako przykład brutalizacji przekazu20

pdf_icon

Tomasz Mielczarek Konformiści czy buntownicy? Kilka uwag o dziennikach i publicystach Polski Ludowej (1945-1989)8

pdf_icon

Agnieszka Kopeć Książka zakazana w opinii Kościoła i odbiorze czytelniczym w okresie dwudziestolecia międzywojennego 5

pdf_icon

Klaudia Socha Książki religijne rozprowadzane drogą subskrypcji na tle repertuaru wydawniczego i zainteresowań czytelniczych XVIII wieku 14

pdf_icon

Agnieszka Chamera-Nowak Książki, biblioteki i bibliotekarze na wsi polskiej w okresie stalinizmu w świetle dokumentów Centralnego Urzędu Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa 16

pdf_icon

Grażyna Gulińska Księgarnia "Jedność" w Kielcach jako przykład działalności księgarni katolickich w Polsce po 1939 r.10

pdf_icon

Danuta Adamczyk Legalna działalność wydawnicza Polskiej Partii Socjalistycznej w okresie rewolucji 1905 roku. Towarzystwo Wydawnictw Ludowych1

pdf_icon

Tomasz Mielczarek Liberałowie i rewizjoniści. Z dziejów "Przeglądu Kulturalnego" (1952-1963)5

pdf_icon

Tomasz Mielczarek Literatura i historia na łamach czasopism RSW wydawanych w latach osiemdziesiątych XX wieku 13

pdf_icon

Lidia Pokrzycka Lubelska prasa bezpłatna w latach 1992-20049

pdf_icon

Olga Dąbrowska-Cendrowska Ludzkie historie dobrze się sprzedają. Magazyny typu true story - charakterystyka segmentu prasowego18

pdf_icon

Urszula Jakubowska Lwowski batiar w literaturze4

pdf_icon

Jerzy Jarowiecki Maria Konopnicka w polskiej prasie konspiracyjnej i poza krajem w latach 1939-194510

pdf_icon

Maria Domańska Materiały ks. Jana Wiśniewskiego do dziejów insurekcji kościuszkowskiej w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie1

pdf_icon

Paweł Wieczorek MEDIA WOBEC OCZEKIWAŃ MASOWEGO ODBIORCY19

pdf_icon

Olga Dąbrowska-Cendrowska Męska sprawa - czyli zaangażowanie niemieckich koncernów w segment prasy dla mężczyzn 14

pdf_icon

Adrian Uliasz MIASTO RODZINNE PISARZA JAKO TEMAT I MIEJSCE WYDARZEŃ W LITERATURZE DLA DZIECI. LUBLIN W TWÓRCZOŚCI JANINY PORAZIŃSKIEJ I JÓZEFA CZECHOWICZA19

pdf_icon

Grzegorz Maciągowski Michał Goldhaar- kreator kieleckiego rynku książki4

pdf_icon

Ignacy S. Fiut MIGRACJA PRASY BEZPŁATNEJ DO INTERNETU I JEJ STRATEGIE WYDAWNICZE17

pdf_icon

Joanna Nowak Możliwości i wykorzystanie oferty biblioteczno-informacyjnej a ocena jej jakości w społeczności akademickiej (Próba analizy systemowej na przykładzie Biblioteki Głównej Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach)11

pdf_icon

Joanna Nowak Możliwości i wykorzystanie oferty biblioteczno-informacyjnej a ocena jej jakości w społeczności akademickiej (Próba analizy systemowej na przykładzie Biblioteki Głównej Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach). Cz. II12

pdf_icon

Mirosława Papierzyńska-Turek Mychajło Hruszewski i Wiaczesław Łypyński - dwie filozofie dziejów Ukrainy3

pdf_icon

Małgorzata Ptasińska Na rozdrożu. Repertuar wydawniczy Instytutu Literackiego w Paryżu 1948-19526

pdf_icon

Ewa Danowska Nauczanie bibliografi w Gimnazjum Wołyńskim i Liceum w Krzemieńcu18

pdf_icon

Stefan Nawrot Nauka - człowiek - światopogląd2

pdf_icon

Beata Rygiel Niedziela i "Gość Niedzielny" jako przykłady tygodników katolickich 13

pdf_icon

Krzysztof Woźniakowski Niemiecka polskojęzyczna prasa "gadzinowa" czasów II wojny światowej 1939-1945 (próba syntetycznego spojrzenia)8

pdf_icon

Barbara Dąbrowska Nieznane listy Bonawentury Lenarta do Kazimierza Witkiewicza10

pdf_icon

Izabela Bogdanowicz NIEZNANY WĄTEK W HISTORII "GAZETY BANKOWEJ"15

pdf_icon

Olga Dąbrowska-Cendrowska NOWE KANAŁY DYSTRYBUCJI TREŚCI WYBRANYCH MAGAZYNÓW WYSOKONAKŁADOWYCH I PROGRAMÓW ŚNIADANIOWYCH17

pdf_icon

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Numery specjalne "Bluszczu" w okresie dwudziestolecia międzywojennego cz. II9

pdf_icon

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Numery specjalne "Bluszczu" w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Część I8

pdf_icon

Joanna Sztejnbis-Zdyb O muzyce w prasie kieleckiej w latach 1945-19558

pdf_icon

Jolanta Kępa- Mętrak O pojmowaniu dziennikarstwa. Przyczynek do dziejów prasy PRL4

pdf_icon

Jolanta Kępa- Mętrak O potrzebie badań nad dziejami kieleckiego dziennikarstwa3

pdf_icon

Danuta Hombek O potrzebie nowej bibliografii polskich gazet i czasopism13

pdf_icon

Danuta Hombek O reklamie i rozpowszechnianiu "Historii narodu polskiego" Adama Naruszewicza w XVIII wieku1

pdf_icon

Krzysztof Wasilewski Obraz emigracji niepodległościowej w "Gazecie Wyborczej" (1989-1991)18

pdf_icon

Tomasz Mielczarek Od Ciężko rannych pantofli po Taniec z gwiazdami. Telewizja TVN w latach 1996 - 200611

pdf_icon

Adam Górski ODPOWIEDZIALNOŚĆ DZIENNIKARZA ZA MATERIAŁ PRASOWY - RÓŻNICE POMIĘDZY ZNIESŁAWIENIEM A OCHRONĄ DÓBR OSOBISTYCH (UWAGI PRAKTYCZNE) 16

pdf_icon

Jolanta Dzierżyńska Odwrót od lokalności12

pdf_icon

Andrzej Kaleta Odzwierciedlenie przemian społeczno-politycznych i religijno-moralnych na ziemiach polskich w twórczości profesorów Seminarium Duchownego w Kielcach w latach 1727-1939. Zarys problematyki7

pdf_icon

Małgorzata Ptasińska Oficyna wydawnicza z Maisons-Laffite2

pdf_icon

Jolanta Dzierżyńska OPŁACALNOŚĆ MIGRACJI DO INTERNETU WYDAWCÓW PRASOWYCH17

pdf_icon

Klaudia Socha OSIEMNASTOWIECZNE PRENUMERATY LITERATURY PIĘKNEJ15

pdf_icon

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Oświata i wychowanie na łamach "Bluszczu" w latach 1918-19397

pdf_icon

Kazimierz Warda Paweł Jarkowski - bibliotekarz i bibliograf2

pdf_icon

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Peregrynacje Karola Zbyszewskiego po epoce stanisławowskiej12

pdf_icon

Barbara Gierszewska Pierwsze rejestracje i początki twórczości filmowej we Lwowie do 1914 roku6

pdf_icon

Jolanta Adamska-Czerw Pisma samorządowe na Kielelczyźnie w latach 1990-19921

pdf_icon

Jolanta Dzieniakowska Pisma szkolne w Radomiu w latach 1918-19391

pdf_icon

Grażyna Gulińska Renata Skrzypek Anna Wieczorek Placówki biblioteczne kieleckich szkół podstawowych w latach 1975-19904

pdf_icon

Tomasz Mielczarek Pod presją polityki. Nowelizacje ustawy o radiofonii i telewizji 14

pdf_icon

Wojciech Jabłoński POLITYCZNE DZIENNIKARSTWO WIRTUALNE UCIECZKA W CYBERPRZESTRZEŃ JAKO ODEJŚCIE OD STANDARDÓW UPRAWIANIA ZAWODU17

pdf_icon

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk POLSKA LITERATURA ZSYŁKOWA OGNIWEM POMIĘDZY RODAKAMI NA UCHODŹSTWIE I W KRAJU W ŚWIETLE DONIESIEŃ PRASOWYCH15

pdf_icon

Anita Uchańska POLSKA POLITYKA MEDIALNA W ZAKRESIE CYFRYZACJI W RAMACH PROGRAMÓW UNII EUROPEJSKIEJ 15

pdf_icon

Tomasz Mielczarek Polska prasa informacyjno-polityczna w latach 1989-19964

pdf_icon

Edyta Wygonik-Barzyk Polski Herald i jego obecność na rynku prasy polskiej w Irlandii w latach 2005-2009 13

pdf_icon

Barbara Centek Popularnonaukowe czasopisma południowo-wschodniego Podlasia (1980-2005)12

pdf_icon

Aleksandra Lubczyńska POPULARYZACJA WIEDZY NA ŁAMACH NIEKTÓRYCH KALENDARZY DLA LUDU WYDAWANYCH W KRAKOWIE NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU15

pdf_icon

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Powstanie i rozwój "Dziennika Polskiego" w latach 1940-194310

pdf_icon

Wojciech Lis PRASA INTERNETOWA. PROCES MIGRACJI MEDIÓW DO CYBERPRZESTRZENI 19

pdf_icon

Dominika Popielec Prasa jako naturalne miejsce uprawiania dziennikarstwa śledczego20

pdf_icon

Olga Dąbrowska-Cendrowska Prasa kulinarna w czasach popularności blogów i serwisów kulinarnych20

pdf_icon

Jolanta Dzieniakowska Prasa Narodowej Demokracji w Radomiu w dwudziestoleciu międzywojennym. Przegląd wydawnictw3

pdf_icon

Tomasz Mielczarek Prasa opinii czy ilustrowany magazyn społeczny?20

pdf_icon

Jolanta Dzieniakowska Prasa polska w Radomiu w latach 1918-1939. Spis tytułów. Charakterystyka statystyczna i typologia wydawnictw2

pdf_icon

Adrian Uliasz PRASA POPULARNONAUKOWA WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE A EDUKACJA HUMANISTYCZNA I KULTURALNA MŁODZIEŻY. CZASOPISMO "COGITO"15

pdf_icon

Adrian Uliasz Prasa regionalna jako nośnik propagandy stalinowskiej. "Nowiny Rzeszowskie" o śmierci Józefa Stalina 14

pdf_icon

Mieczysław Adamczyk Prasa religijna Kielecczyzny w dwudziestoleciu międzywojennym (typologia, funkcje, modele)2

pdf_icon

Adam Radosław Suławka Prasa rosyjskojęzyczna wydawana w łodzi przed I wojną światową w świetle raportów cenzora Wasilija Pietrowa18

pdf_icon

Marta Milewska Prasa samorządowa - potrzebna? A jeśli tak, to komu?20

pdf_icon

Tomasz Mielczarek Prasa w enuncjacjach programowych i praktyce politycznej PZPR w latach 1956 - 19896

pdf_icon

Nina Zielińska Konrad Zieliński Prasowe inicjatywy wydawnicze Towarzystwa Straży Kresowej w latach 1918-19227

pdf_icon

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Prawda czy mistyfikacja? 14

pdf_icon

Grażyna Gulińska Małgorzata Kurkiewicz Prawnicze systemy informatyczne w Polsce - przegląd problematyki2

pdf_icon

Lech Stępkowski Próba uruchomienia drukarni w Radomiu w 1794 roku. Epizod z insurekcji kościuszkowskiej1

pdf_icon

Danuta Hombek Problematyka bibliologiczna na łamach czasopism Tadeusza Podleckiego4

pdf_icon

Grzegorz Nieć Michał Pleszczyński Problemy wrocławskiej gastronomii w drugiej połowie lat sześćdziesiątych XX wieku w świetle doniesień i komentarzy prasowych13

pdf_icon

Eugeniusz Rudziński Próby oceny jakości badań naukowych3

pdf_icon

Wojciech Lis PROCEDURA REJESTRACJI TYTUŁU PRASOWEGO. PROBLEMY REGULACYJNE 16

pdf_icon

Tomasz Chrząstek Przeciw rewizjonistom. Z dziejów "Nowej Kultury" w latach 1958-19618

pdf_icon

Andrzej Kaleta Przegląd Powszechny 1884-2005. Charakterystyka i stan badań10

pdf_icon

Jolanta Dzierżyńska Przepis nie tylko na telewizję. Strategia rozwoju koncernu ITI 14

pdf_icon

Adam Górski Przewlekłość postępowania w sprawach cywilnych ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu ochrony dóbr osobistych18

pdf_icon

Zofia Sokół Przyjaciółka - tygodnik kobiecy (1948 - 1998)6

pdf_icon

Zofia Sokół Przyjaciółka - tygodnik kobiecy (część II: marzec 1951 - marzec 1990)7

pdf_icon

Kamil Niesłony RAMY INTERPRETACYJNE W TWORZENIU NEWSÓW TELEWIZYJNYCH19

pdf_icon

Monika Olczak-Kardas Regulaminy księgarskie - źródłem zasad rządzących rynkiem książki w Polsce okresu międzywojennego13

pdf_icon

Jolanta Kępa- Mętrak Reportaż w "Gazecie Kieleckiej" w dwudziestoleciu międzywojennym - próba analizy gatunku8

pdf_icon

Mieczysław Adamczyk Restrykcje wobec czasopiśmiennictwa wyznaniowego na Kielecczyźnie w latach stalinizacji kraju1

pdf_icon

Ewa Pawelec Rola wydawnictw dla dzieci i młodzieży w kreowaniu ról i postaw społeczno-ideowych na podstawie recenzji wydawnictw dla dzieci i młodzieży publikowanych w "Nowych Książkach" w latach siedemdziesiątych6

pdf_icon

Ryszard Filas Rozwój czasopism medioznawczych w Polsce w drugiej połowie XX wieku20

pdf_icon

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk RYNEK CZASOPISM LITERACKO-ARTYSTYCZNYCH W POLSCE PO 1989 R 16

pdf_icon

Jolanta Dzierżyńska Rynek czasopism w Polsce20

pdf_icon

Alicja Gałczyńska SENSACYJNY HIT... O TABLOIDYZACJI JĘZYKA MEDIÓW19

pdf_icon

Gajlewicz-Korab Katarzyna Specyfika mediów przeznaczonych dla muzułmanów we Francji 14

pdf_icon

Urszula Franas-Mirowska Stan i organizacja powojennego bibliotekarstwa naukowego w świetle czasopiśmiennictwa z lat 1944 - 19496

pdf_icon

Renata Piasecka Stan organizacyjny bibliotek w powiecie jędrzejowskim w latach 1945-19506

pdf_icon

Ryszard Żabiński Strategiczny profil marketingowy dziennika regionalnego i tygodnika bezpłatnego13

pdf_icon

Władysław Maria Grabski Struktura naukoznawstwa a metodologia bibliologii5

pdf_icon

Łukasz Przybysz Stygmatyzacja medialna public relations. Analiza zjawiska w wybranych polskich czasopismach opinii20

pdf_icon

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Świat bez granic13

pdf_icon

Krzysztof Kowalik ŚWIĘTOKRZYSKIE MEDIA SAMORZĄDOWE -CYBERPRZESTRZEŃ NOWYM WYZWANIEM17

pdf_icon

Monika Olczak-Kardas Sytuacja lokalowa bibliotek wiejskich w okresie dwudziestolecia międzywojennego na przykładzie wojewodztwa warszawskiego10

pdf_icon

Renata Piasecka Służby prasowo-informacyjne w Polsce w latach 1945-197113

pdf_icon

Olga Dąbrowska-Cendrowska TABLOIDYZACJA LUKSUSOWYCH MAGAZYNÓW DLA KOBIET I MĘŻCZYZN. ASPEKT ILOŚCIOWY19

pdf_icon

Tomasz Mielczarek TABLOIDYZACJA PRASY OPINII19

pdf_icon

Barbara Gierszewska Teatr a kino w świetle polskiej prasy filmowej do roku 19391

pdf_icon

Tomasz Mielczarek Telewizja "Polsat" Zygmunta Solorza10

pdf_icon

Tomasz Mielczarek Telewizja Polska S.A. w latach 1994-20027

pdf_icon

Tomasz Mielczarek Telewizyjne upodobania Polaków na przełomie XX i XXI wieku18

pdf_icon

Janusz Adamowski TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ RADIA PUBLICZNEGO W POLSCE. UWAGI I REFLEKSJE NA 90-LECIE POLSKIEJ RADIOFONII19

pdf_icon

Danuta Adamczyk Towarzystwo im. Piotra Skargi we Lwowie (1909-1914) j jego działalność wydawnicza. Zarys monograficzny2

pdf_icon

Danuta Adamczyk Towarzystwo Wydawnicze "Praca" (1913). Z dziejów legalnych wydawnictw SDKPiL3

pdf_icon

PAULINA OLECHOWSKA TRANSGRANICZNE PROJEKTY MEDIALNE NA PRZYKŁADZIE POLSKO-NIEMIECKIEGO POGRANICZA - STUDIUM ROZWOJU OD 1989 ROKU PO WSPÓŁCZESNOŚĆ17

pdf_icon

Jolanta Kępa- Mętrak Twórcy prasy zakładowej Kielecczyzny (1945-1989)4

pdf_icon

Zofia Sokół Tygodnik "Przyjaciółka" - czasopismo dla kobiet. Część III: "Przyjaciółka" w latach 1989-20028

pdf_icon

Michał Rogoż Tygodnik Powszechny w 1949 roku w świetle wtórnych ocen cenzorów Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk14

pdf_icon

Monika Bartnik UJAWNIENIE INFORMACJI CHRONIONYCH TAJEMNICĄ DZIENNIKARSKĄ19

pdf_icon

Renata M. Zając Urania we lwowie i w krakowie17

pdf_icon

Justyna Kubik USIECIOWIENIE PRASY LOKALNEJ PRZYMUS CYBERKULTUROWY CZY MOŻLIWOŚĆ POSZERZANIA OFERTY WYDAWNICZEJ?17

pdf_icon

Olga Dąbrowska-Cendrowska W STRONĘ SPROFILOWANEGO ODBIORCY MEDIÓW15

pdf_icon

Władysław Maria Witek Walenty Fiałek jako bibliofil i edytor2

pdf_icon

Barbara Dąbrowska Wiadomości Brukowe - próba kontynuacji idei czasopisma Towarzystwa Szubrawców w Wilnie11

pdf_icon

Czesław Erber Wokół postaci Jakuba Zadzika (1582-1642). Cz. I. Autorzy utworów panegirycznych4

pdf_icon

Krzysztof Wasilewski WPŁYW NOWYCH MEDIÓW NA LOKALNY RYNEK PRASY, RADIA I TELEWIZJI PRZYKŁAD SUBREGIONU GORZOWSKIEGO17

pdf_icon

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Współczesny rynek czasopism o sztuce w Polsce. Przegląd wydawnictw18

pdf_icon

Olga Dąbrowska-Cendrowska Wszystkie dzieci są nasze. Współczesne polskie czasopisma przeznaczone dla rodziców. Próba analizy oferty wydawniczej13

pdf_icon

Grażyna Gulińska Wybrane problemy działalności informacyjnej bibliotek naukowych Kielc8

pdf_icon

Adam Górski WYBRANE PROBLEMY POSTĘPOWANIA ZABEZPIECZAJĄCEGO w SPRAWACH O OCHRONĘ DÓBR OSOBISTYCH16

pdf_icon

Andrzej Kaleta Wydawcy polskiej prasy misyjnej w latach 1918-19394

pdf_icon

Monika Olczak-Kardas Wydawnictwa "Naszej Księgarni" na łamach "Głosu Nauczycielskiego" w latach 1921-19398

pdf_icon

Mirosława Dobrowolska Wydawnictwa bibliotek publicznych, czyli o regionalnych czasopismach bibliotekarskich u progu 2007 roku11

pdf_icon

Grażyna Gzella WYDAWNICTWA ZWARTE W DOROBKU ZAKŁADÓW GRAFICZNYCH WIKTORA KULERSKIEGO (1902-1939)15

pdf_icon

Olga Dąbrowska-Cendrowska Wydawnictwo "Burda Polska" w latach 1990-20028

pdf_icon

Olga Dąbrowska-Cendrowska WYSOKONAKŁADOWE MAGAZYNY LIFESTYLOWE W POLSCE W PIERWSZEJ DEKADZIE XXI W. KRYZYS, STAGNACJA CZY ROZWÓJ? 16

pdf_icon

Ewa Pawelec Wzorce ideowe propagowane na łamach czasopism dla dzieci i młodzieży w pierwszej połowie lat 70 XX w.7

pdf_icon

Jolanta Dzierżyńska Wzrost podaży i konkurencji na rynku mediów18

pdf_icon

Grażyna Gulińska Kazimierz Warda Z dziejów drukarstwa opatowskiego3

pdf_icon

Dariusz Matelski ZABIEGI TRZECIEJ RZECZYPOSPOLITEJ O RESTYTUCJĘ Z NIEMIEC DZIEDZICTWA KULTURY POLSKIEJ UTRACONEGO DO 1945 ROKU15

pdf_icon

Anna Jupowicz-Ginalska Zadania okładek współczesnych magazynów drukowanych20

pdf_icon

Leszek Kośny Zagadnienie czasopism pszczelarskich w Encyklopedii pszczelarskiej z 1989 i 2013 roku18

pdf_icon

Władysław Maria Witek Zbiory poloników w bibliotece Instytutu Polsko - Niemieckiego w Darmstadt. Sprawozdanie z podróży naukowej3

pdf_icon

Adrian Uliasz ZESPOŁY DOBREGO CZYTANIA I KOŁA PLANOWEGO CZYTANIA NA TERENIE OKRĘGU SZKOLNEGO LUBELSKIEGO W LATACH 1945-194815

pdf_icon

Jolanta Dzieniakowska Ziemia Radomska (1928-1935)4

pdf_icon

Mateusz Zapała ZJAWISKO CHURNALISMU W NAJPOPULARNIEJSZYCH OGÓLNOPOLSKICH PORTALACH INTERNETOWYCH W 2012 ROKU17

pdf_icon

Jolanta Dzierżyńska ZMIANA MODELU FINANSOWANIA MEDIÓW19

pdf_icon

Marta Meducka Żydowski ruch młodzieżowy w województwie kieleckim w latch 1918-19391

pdf_icon

Recenzje i Materiały
Autor Tytuł Numer Tekst PDF
Agnieszka Fluda-Krokos "EXLIBRIS ŚLĄSKI. BIULETYN KOŁA MIŁOŚNIKÓW EXLIBRISU" (1964-1965) PRZYCZYNEK DO BADAN CZASOPIŚMIENNICTWA EKSLIBRISOLOGICZNEGO17

pdf_icon

Maria Siuda "Toruńskie Studia Bibliologiczne" 2008, nr 1, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 200813

pdf_icon

Barbara Dąbrowska "Współczesne bibliofilstwo na Litwie" 9

pdf_icon

Shala Barczewska A COGNITIVE PRAGMATICS APPROACH TO ANALYSING PRESS DISCOURSES17

pdf_icon

Marta Meducka Adam Jachimczyk, Życie kulturalne Kielc 1945-19758

pdf_icon

Adam Jachimczyk Aleksander Pawlicki, Kompletna szarość. Cenzura w latach 1965-1972. Instytucja i ludzie7

pdf_icon

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Alfred Louis Kroeber, Istota kultury, przeł. Piotr Sztompka, wyd. 3, Warszawa 2002, seria "Biblioteka Socjologiczna" 11

pdf_icon

Tomasz Mielczarek Andrzej Krajewski, Między współpracą a oporem. Twórcy kultury wobec systemu politycznego PRL (1975-1980), Wydawnictwo TRIO, Warszawa 200410

pdf_icon

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Anna Onichimowska, Demony na smyczy, Świat Książki, Warszawa 201014

pdf_icon

Aleksandra Lubczyńska Anna Siciak, Dzieje książki w Przemyślu w okresie autonomii Galicji (1867-1914), Przemyśl, Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu 2012 - ALEKSANDRA LUBCZYŃSKA18

pdf_icon

Olga Dąbrowska-Cendrowska Autoreferat rozprawy doktorskiej "Niemieckie koncerny prasowe w Polsce w latach 1989-2006. Działalność wydawnicza- upowszechnianie treści - oddziaływanie na czytelników"12

pdf_icon

Barbara Dąbrowska B. Szornel-Dąbrowska: Towarzystwo Miłośników Książki w Krakowie w latach 1922-19395

pdf_icon

Olga Dąbrowska-Cendrowska Beata Krajewska, Telewizja w recepcji dorosłych studentów. Teorie i rzeczywistość, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa 2009 14

pdf_icon

Olga Dąbrowska-Cendrowska BEATA KRAJEWSKA, TELEWIZJA W RECEPCJI DOROSŁYCH STUDENTÓW. TEORIE I RZECZYWISTOŚĆ, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO, WARSZAWA 200915

pdf_icon

Grzegorz Nieć BIBLIOFILSKA GAWĘDA JANA STRAUSA O ERRATACH. JAN STRAUS, PRZYGODA Z ERRATĄ, PRZYGOTOWAŁ DO DRUKU R. NOWOSZEWSKI, TOWARZYSTWO BIBLIOFILÓW POLSKICH W WARSZAWIE, WARSZAWA 201115

pdf_icon

Wanda A. Ciszewska Bogdan Klukowski, Marek Tobera, W tym niezwykłym czasie. Początki transformacji polskiego rynku książki (1989-1995), Wydawnictwo Akademickie SEDNO, Warszawa 2013, 27 fot., 8 tab., ss. 284[2]17

pdf_icon

Tomasz Chrząstek Czas pusty. Analiza treści programów telewizyjnych czterech nadawców polskich, pod red. Aleksandry Gały, Iwony Ulfik-Jaworskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 200612

pdf_icon

Ewa Pawelec Czasopisma dla dzieci lat siedemdziesiątych. Przegląd literatury przedmiotu5

pdf_icon

Tomasz Mielczarek Damian Guzek, Media katolickie w polskim systemie medialnym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, ss. 36720

pdf_icon

Tomasz Mielczarek Danuta Adamczyk: Instytucje wydawnicze Polskiej Partii Socjalistycznej 1892/1893-19484

pdf_icon

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Doris Lessing, Opowieści afrykańskie, z ang. przeł. Jacek Manicki, Krzysztof Obłucki, Albatros, Warszawa 2008 12

pdf_icon

Izabela Krasińska Dorota Fox, Czasopiśmiennictwo teatralne w Polsce w latach 1918-1939, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego: WW Ofcyna Wydawnicza, Katowice 201318

pdf_icon

Barbara Dąbrowska Druki ulotne i okolicznościowe: wartości i funkcje. Miedzynarodowa konferencja naukowa, Wrocław - Wojnowice 8-10 października 2004 r.9

pdf_icon

Jolanta Dzierżyńska Dwie prace o prasie kieleckiej w latach 1944-1989: Maria M. Siuda, Prasa województwa kieleckiego w latach 1944-1989. Studium historyczno-prasoznawcze, wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2012, ss. 368. Jolanta Kępa-Mętrak, Ustawicznie czujni... o dziennikarzach regionu kielecko-radomskiego (i nie tylko), Aspra-JR, Warszawa 2012, ss. 292. 16

pdf_icon

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Dziennikarstwo a public relations, pod red. Michała Gajlewicza i Katarzyny Gajlewicz-Korab, Warszawa 2015, Difn S.A19

pdf_icon

Ewa Danowska Edyta Brylska-Szmidt, Izabela Krasińska, Biblioteka i czytelnia Sklepu Ubogich w Radomiu w latach 1848-1871, wyd. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 200813

pdf_icon

Eugeniusz Rudziński Federico Mayor i in., Przyszłość świata7

pdf_icon

Tomasz Mielczarek Gazeta Ludowa. Próba walki o wolność myśli i słowa 1945-1947. Z przedmową prof. Władysława Bartoszewskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 200712

pdf_icon

Aleksandra Lubczyńska Grażyna Gzella, Procesy prasowe redaktorów "Gazety Grudziądzkiej" w latach 1894-1914, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 201014

pdf_icon

Tomasz Mielczarek ILUSTROWANY KURIER CODZIENNY. KSIĘGA PAMIĄTKOWA W STULECIE POWSTANIA DZIENNIKA I WYDAWNICTWA 1910-1939, POD RED. GRAŻYNY WRONY, PIOTRA BOROWCA I KRZYSZTOFA WOŹNIAKOWSKIEGO. WYDAWNICTWO NAUKOWE ŚLĄSK, KRAKÓW-KATOWICE 201015

pdf_icon

Andrzej Kaleta Jacek Banach, Prasa polska Prus Zachodnich w latach 1948 - 1914, Gdańsk 19996

pdf_icon

Tomasz Mielczarek Jan Mazur: Tygodnik "Myśl Katolicka" (1908-1914). Problemy religijne, społeczne i polityczne3

pdf_icon

Olga Dąbrowska-Cendrowska Jan Załubski, Media i medioznawstwo. Studia i szkice, Toruń 200611

pdf_icon

Tomasz Mielczarek Janusz Stefaniak, Polityka władz państwowych PRL wobec prasy katolickiej w latach 1945-1953, Lublin 19986

pdf_icon

Tomasz Mielczarek Jerzy Jarowiecki, Czasopisma dla dzieci i młodzieży oraz prasa młodzieżowa w Polsce w latach 1918-2000, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja", Wrocław 2016, ss. 31120

pdf_icon

Ewa Danowska Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, "Technika i Nauka". Elitarne czasopismo Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2015, ss. 34620

pdf_icon

Renata Piasecka Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Londyński "Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza " 1944-1989. Gazeta codzienna jako środek przekazu komunikatów kulturowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce 200812

pdf_icon

Tomasz Mielczarek Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Audiowizualne usługi medialne. Reglamentacja w warunkach konwersji cyfrowej, Wolters Kluwer SA, Warszawa 201318

pdf_icon

Tomasz Mielczarek Kazimierz Koźniewski, Historia co tydzień. Szkice o tygodnikach społeczno -kulturalnych 1950-1990, Warszawa 19996

pdf_icon

Mirosława Papierzyńska-Turek Kazimierz Urban: Mniejszości religijen w Polsce 1945-1991. (Zarys statystyczny)3

pdf_icon

Tomasz Mielczarek Kinga Przybysz, Spór Radia Maryja z KRRiT w świetle wybranych publicystycznych audycji Radia Maryja w latach 2011-2013, Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, Poznań 2015 19

pdf_icon

Paulina Prędotka KRYZYSOWE PUBLIC RELATIONS W RELACJACH Z MEDIAMI17

pdf_icon

Tomasz Mielczarek Leszek Olszański, Media i dziennikarstwo internetowe, wydawnictwo poltext, Warszawa 2012, ss. 328 16

pdf_icon

Zofia Sokół Marek Jachimowski, Regiony periodycznej komunikacji medialnej. Studium porównawczo-politologiczne o demokratyzacji komunikacji medialnej, seria: Prace Naukowe UŚ, Katowice nr 2398, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006 13

pdf_icon

Tomasz Mielczarek Mariusz Mazur, Propagandowy obraz świata. Polityczne kampanie prasowe PRL 1956-1980. Model analityczno-koncepcyjny Warszawa 20039

pdf_icon

Jolanta Dzierżyńska Modele współczesnego dziennikarstwa, pod. red. Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego, Pawła Urbaniaka, Katarzyny Bernat, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 201518

pdf_icon

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Nicholas J. Karolides, Margaret Bald, Dawn B. Sova, 100 Banned Books: Censorship Histories of World Literature, translated by Jarosław Mikos, Świat Książki, Warsaw 200410

pdf_icon

Tomasz Chrząstek O Dziennikach słów kilka6

pdf_icon

Tomasz Mielczarek O XI Muzie słów kilka (Wykład inaugurujący rok akademicki 2005/2006 w Akademii Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego w Kielcach)10

pdf_icon

Jolanta Dzierżyńska Obieg informacji w społeczności lokalnej
Patrycja Szostok, Prasa samorządowa czy prasa władz samorządowych? Komu służą periodyki finansowane z lokalnych budżetów?, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2013, ss. 154

Patrycja Szostok, Robert Rajczyk, Komunikowanie lokalne w Polsce. O instrumentach polityki komunikacyjnej samorządów, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2013, ss. 176
17

pdf_icon

Jolanta Dzierżyńska Oblicza mediów lokalnych i regionalnych. Szkice medioznawcze, pod red. Stanisława Michalczyka i Dariusza Krawczyka, Instytut Mikołowski, Mikołów 201619

pdf_icon

Tomasz Mielczarek Państwa Europy Środkowowschodniej w drodze do Unii Europejskiej. Rola mediów, pod red. Teresy Sasińskiej-Klas, Wojciecha Furmana, Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego8

pdf_icon

Judyta Perczak Paul Levinson, Nowe nowe media, Wydawnictwo WAM, Warszawa 2010, ss. 327. 16

pdf_icon

Tomasz Chrząstek Piotr Legutko, Dobrosław Rodziewicz, Gra w media. Między informacją a deformacją, Wydawnictwo STENTOR, Warszawa 200712

pdf_icon

Andrzej Kaleta Polska prasa misyjna w okresie międzywojennym5

pdf_icon

Tomasz Mielczarek Polskie media lokalne na przełomie XX i XXI wieku. Historia - teoria - zjawiska [Polish Local Media at the Turn of the 20th Century], ed. by Jerzy Jarowiecki, Artur Paszko and Władysław Marek Kolasa, Kraków 200711

pdf_icon

Barbara Gierszewska Prasa filmowa w Polsce do 1939 roku3

pdf_icon

Jolanta Dzieniakowska Prasa radomska w dwudziestoleciu międzywojennym (1918-1939)3

pdf_icon

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Regina Wasiak-Taylor, Ojczyzna literatura. O środowisku skupionym wokół Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, Oficyna Poetów i Malarzy, Londyn 2013, ss. 285, 3 nib.17

pdf_icon

Jolanta Dzierżyńska Regionalne i lokalne środki przekazu. Kontekst międzynarodowy i krajowy, pod red. Janusza W. Adamowskiego, Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego, Oficyna Wydawnicza Aspra - JR, Warszawa 200713

pdf_icon

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Rosemarie Putnam Tong, Myśl feministyczna. Wprowadzenie, przeł. Jarosław Mikos, Bożena Umińska, Warszawa 200211

pdf_icon

Tomasz Mielczarek Ryszard Kapuściński (1932-2007). Portret dziennikarza i myśliciela, pod red. Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego, Wiesławy Piątkowskiej-Stepniak. Bogusława Nieremberga i Wojciecha Furmana. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008; Beata Nowacka, Zygmunt Ziątek, Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza, Znak, Kraków 2008 13

pdf_icon

Jolanta Kępa- Mętrak Ryszard Kowalczyk, Media lokalne w Polsce, Wydawnictwo Contact, Poznań 2008, t. 1, t. 2, t. 313

pdf_icon

Tomasz Mielczarek Stanisław Jędrzejewski, Radio publiczne w Europie: program - fnansowanie - technologia - audytorium, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2015, ss. 24419

pdf_icon

Tomasz Mielczarek Stanisław Pamuła: Metoda analizy zawartości prasy i jej zastosowanie w wybranych tygodnikach4

pdf_icon

Tomasz Mielczarek Status prawny dziennikarza, pod red. Wojciecha Lisa, Wolters Kluwer SA, Warszawa 201418

pdf_icon

Tomasz Chrząstek Struktura zawartości "Nowej Kultury" w latach 1950-1952. Komunikat z badań5

pdf_icon

Tomasz Chrząstek Słownik realizmu socjalistycznego, red. Z. Łapiński, W. Tomasik, Kraków 20049

pdf_icon

Renata Piasecka Tomasz Chrząstek, Na kulturalnym froncie. Analiza zawartości tygodnika "Nowa Kultura" w latach 1950-1963, IPN, Warszawa 2016, ss. 39820

pdf_icon

Tomasz Chrząstek Tomasz Mielczarek, Raport o śmierci polskich gazet, Oficyna wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2012, ss. 241. 16

pdf_icon

Urszula Jakubowska Tomasz Mielczarek: Od "Monitora" do "Gońca Reklamowego". Dzieje prasy częstochowskiej (1769-1994)3

pdf_icon

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Wanda Ciszewska, Skażone władzą. Ruch wydawniczo-księgarski na Kujawach i Pomorzu w latach 1945-1956, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 201518

pdf_icon

Zofia Sokół Wojciech Furman, Dziennikarstwo i public relations - jako dwa typy komunikowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006 12

pdf_icon

Jolanta Dzierżyńska Wojciech Wajdern, Kadry prawdy czyli byłem wyrobnikiem tabloidu, ppr Tongraf Piła 2010, ss. 164. 16

pdf_icon

Zofia Sokół Współczesny dziennikarz i nadawca, pod red. Mariana Gieruli, Sosnowiec, 200611

pdf_icon

Tomasz Mielczarek Władysław Marek Kolasa, Historiografia prasy polskiej (do 1918 roku). Naukometryczna analiza dyscypliny 1945-2009, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013, ss. 52617

pdf_icon

Tomasz Mielczarek Władysław Marek Kolasa, Prasa Krakowa w dekadzie przemian 1989-1998. Rynek-polityka-kultura, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 200410

pdf_icon

Ewa Kubicka Zofia Kozarynowa: Sto lat. Gawęda o kulturze środowiska3

pdf_icon

Sprawozdania
Autor Tytuł Numer Tekst PDF
Olga Dąbrowska-Cendrowska "Polskie media w jednoczącej się Europie - szanse i wyzwania" Konferencja naukowa, Kraków 6 - 7 października 2004 r.10

pdf_icon

Andrzej Kaleta Funkcje i zadania bibliotek kościelnych. Sympozjum, Lublin, 28-29 września 20049

pdf_icon

Małgorzata Ptasińska II Międzynarodowa Konferencja Naukowa: "Nowoczesne nośniki i środki informacji naukowej w służbie nauki"5

pdf_icon

Adam Jachimczyk II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Bibliografia - teoria, praktyka, dydaktyka", Warszawa, 7-8 listopada 2012. 16

pdf_icon

Adam Jachimczyk II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA "NIEWYGODNE DLA WŁADZY. OGRANICZANIE WOLNOŚCI SŁOWA NA ZIEMIACH POLSKICH OD WIEKU XIX DO CZASÓW WSPÓŁCZESNYCH", TORUŃ, 4-5 LISTOPADA 2010 ROKU15

pdf_icon

Eugeniusz Rudziński Jaki świat i życie? Wywiad z Johnem Kennethem Galbraithem3

pdf_icon

Aleksandra Lubczyńska Konferencja naukowa "Czasopisma naukowe bibliotek, archiwów, muzeów. Tradycje - role - perspektywy", Poznań 4-5 marca 2010 roku 14

pdf_icon

Olga Dąbrowska-Cendrowska Jolanta Kępa- Mętrak Konferencja naukowa "Dwadzieścia lat wolnych mediów w Polsce 1989-2009", Kraków 26-27 maja 2009 14

pdf_icon

Olga Dąbrowska-Cendrowska Judyta Perczak Konferencja naukowa "Główne nurty w literaturze XX i XXI wieku a dziennikarstwo. Kraków 20-21 kwietnia 2010 14

pdf_icon

Olga Dąbrowska-Cendrowska Konferencja naukowa "Media - Moda - Wizerunek", Wrocław 10 maja 2012 r. 16

pdf_icon

Jolanta Kępa- Mętrak KONFERENCJA NAUKOWA "PRZYSZŁOŚĆ DZIENNIKARSTWA. KONIECZNOŚĆ SPECJALIZACJI?" RZESZÓW, 10-11 CZERWCA 2010 ROKU15

pdf_icon

Aleksandra Lubczyńska Konferencja naukowa "Stare i nowe w bibliotece - współpraca czy konkurencja". Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, 3-5 czerwca 2009 r. 13

pdf_icon

Maria Siuda KONFERENCJA ZAMYKAJĄCA DWULETNI PROJEKT "AKTUALIZACJA KSZTAŁCENIA AKADEMICKIEGO BIBLIOTEKARZY PRACUJĄCYCH W MAŁYCH BIBLIOTEKACH GMINNYCH"15

pdf_icon

Ewa Danowska Krajowy Kongres Kultury Książki16

pdf_icon

Zofia Sokół Kraków - Lwów: Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Kraków 16 - 18 listopada 2005 r.10

pdf_icon

Olga Dąbrowska-Cendrowska Media a rok 1989. Konferencja naukowa, Warszawa 5 czerwca 2009 r.13

pdf_icon

Olga Dąbrowska-Cendrowska Media masowe wobec przemocy i terroryzmu" (Konferencja naukowa, Warszawa, 26 czerwca 2008 r.)12

pdf_icon

Olga Dąbrowska-Cendrowska Media wyznaniowe w Polsce (1989-2004). Konferencja naukowa, Warszawa 7 czerwca 20049

pdf_icon

Adam Jachimczyk Międzynarodowa konferencja bibliofilska. Wilno 20-22 IX 20017

pdf_icon

Adam Jachimczyk Obóz naukowy Studenckiego Koła Bibliologów w Osrodku Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych w Toruniu- 16-17 września 1996 roku4

pdf_icon

Monika Olczak-Kardas Ogólnopolska konferencja naukowa "Bibliotekarz: uniwersalność i innowacyjność profesji" Bydgoszcz 14-15 maja 200913

pdf_icon

Marcin Żynda Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa w Polsce w XIX i XX wieku" (Toruń, 18-19 listopada 2008 r.)12

pdf_icon

Jolanta Kępa- Mętrak Ogólnopolska konferencja naukowa "Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym". Roskosz k. Białej Podlaskiej, 25-27 września 20038

pdf_icon

Izabela Krasińska Ogólnopolska konferencja naukowa "Z dziejów książki i prasy". Przegląd badań za lata 2007-2010. Bydgoszcz 12 maja 2010 roku14

pdf_icon

Zofia Sokół Polska bibliografia prasoznawcza 1996-2001, Polska Akademia Nauk - Komisja Prasoznawcza, Kraków 200510

pdf_icon

Zofia Sokół Polskie media - dziesięć lat po likwidacji cenzury. Konferencja naukowa zorganizowana w Warszawie w dniach 1 - 2 czerwca 2000 r.6

pdf_icon

Jolanta Kępa- Mętrak Prasa lokalna w budowie społeczeństwa obywatelskiego. Konferencja naukowa, Warszawa 21 września 20049

pdf_icon

Maria Siuda Prasa województwa kieleckiego w latach 1944 - 1989 (autoreferat)9

pdf_icon

Adam Jachimczyk Profesjonalna informacja w internecie: projektowanie i realizacja serwisów, dostęp, jakość, etyka, własność intelektualna. X Międzynarodowa Środowiskowa Konferencja Naukowa, Kraków 31 maja - 1 czerwca 20049

pdf_icon

Jolanta Kępa- Mętrak Przełomy w historii - XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich5

pdf_icon

Monika Olczak-Kardas Adam Jachimczyk RECENZJE UŻYTKOWNIKÓW KSIĘGARNI INTERNETOWEJ JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI O KSIĄŻCE I CZYTELNICTWIE. KOMUNIKAT Z BADAŃ15

pdf_icon

Jolanta Kępa- Mętrak Socrealizm. Fabuły - komunikaty - ikony. Ogólnopolska konferencja naukowa, Kozłówka - Rozkosz - Grabnów, 15-17 września 20049

pdf_icon

Grażyna Gulińska Spis treści tomów 1-6 (1993-2003) "Kieleckich Studiów Bibliologicznych"7

pdf_icon

Grażyna Gulińska Spis treści tomów 7-10 (2003-2006) "Studiów Bibliologicznych Akademii Świętokrzyskiej" i tomu 11 (2008) "Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego"12

pdf_icon

Tomasz Chrząstek Sprawozdanie z III Ogólnopolskiej Konferencji Nauczycieli Bibliotekarzy Współczesne standardy bibliotek szkolnych w zreformowanym systemie edukacji 6

pdf_icon

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Sprawozdanie z IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Kraków-Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku", Kraków 21-23 listopada 2007 r. 11

pdf_icon

Tomasz Chrząstek Maria Siuda Sprawozdanie z konferencji "Funkcje dydaktyczne i naukowo-badawcze biblioteki akademickiej". Kielce, 19-21 września 1996 roku4

pdf_icon

Jolanta Dzieniakowska Barbara Gierszewska Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej "Drukowana i rękopiśmienna kultura Zachodniej Ukrainy: historia, metodologia, baza źródłowa" (Lwów, 27-29 marca 2008 r.)12

pdf_icon

Jolanta Dzieniakowska Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji "Nauczyciel bibliotekarz - przygotowanie do zawodu". Kraków, 7-8 listopada 1996 roku.4

pdf_icon

Ewa Danowska Sprawozdanie ze spotkania Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 12 maja 201418

pdf_icon

Tomasz Chrząstek Adam Jachimczyk Studenckie Koło Bibliologów w latach 1994-19995

pdf_icon

Andrzej Kaleta X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa. "Kraków - Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku", Lwów 20-22 października 2009 r.13

pdf_icon

Aleksandra Lubczyńska XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA "KRAKÓW-LWÓW. KSIĄŻKI, CZASOPISMA, BIBLIOTEKI XIX I XX WIEKU", KRAKÓW 15-16 LISTOPADA 2011 ROKU 15

pdf_icon

Barbara Dąbrowska Znaki własnościowe książki jako dziedzictwo kultury książki. XIII Międzynarodowa Konferencja Bibliologiczna zorganizowana w Wilnie w dniach 18-19 września 20038

pdf_icon

Pro Memoria
Autor Tytuł Numer Tekst PDF
Tomasz Chrząstek dr hab., prof. UJK Stanisław Adam Kondek 1949-2008 12

pdf_icon

Jolanta Kępa- Mętrak Dr Kazimierz Warda 1939 - 20005

pdf_icon

Barbara Dąbrowska mgr Andrzej Metzger 1952-200812

pdf_icon

Olga Dąbrowska-Cendrowska Prof. dr hab. Walery Pisarek, dr h.c. UŚ i UJK 20

pdf_icon

Barbara Dąbrowska Profesor dr hab. Wiesław Bieńskowski 1926 - 19995

pdf_icon

© Instytut Dziennikarstwa i Informacji UJK 2015
Wszystkie prawa zastrzeżone
Stronę wykonał: Jakub Chałupczak