Instytut Dziennikarstwa i Informacji

Rocznik Bibliologiczno - Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

Język polskiEnglish language

Adres Redakcji:
Rocznik Bibliologiczno - Prasoznawczy
Instytut Dziennikarstwa i Informacji
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. ¦więtokrzyska 21D, 25-406 Kielce
tel. (041) 349-71-42
email: ibib@ujk.kielce.pl
Rada Programowa:
 • Prof. dr hab. Janusz Adamowski (Uniwersytet Warszawski)
 • Prof. dr hab. Grażyna Gzella (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 • Prof. zw. dr hab. Danuta Hombek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego)
 • Prof. zw. dr hab. Jerzy Jarowiecki (red. nacz. "Rocznika Historii Prasy Polskiej")
 • Prof. zw. dr hab. Tomasz Mielczarek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego)
 • Prof. dr hab. Swietłana Musiejenko (Grodzieński Uniwersytet Państwowy)
 • Prof. zw. dr hab. Krzysztof Migoń (Uniwersytet Wrocławski)
 • Prof. dr hab. Aleksander Ostaszewski (Kubański Uniwersytet Państwowy)
 • Prof. dr hab. Wiktor Pepliński (Uniwersytet Gdański)
 • dr hab. prof. PUNO Halina Taborska (Polski Uniwersytet na Obczyˇnie - Londyn)
 • Prof. dr hab. Kazimierz Wolny - Zmorzyński (Uniwersytet Jagielloński)
Lista recenzentów:
 • prof, dr hab. Grażyna Gzella,
 • prof. zw. dr hab. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk,
 • dr hab., prof. UP Grażyna Wrona,
 • dr hab., prof. US Marian Gierula,
 • dr hab., prof. UR Wojciech Furman,
Redakcja:
 • Jolanta Chwastyk - Kowalczyk - bibliologia i prasoznawstwo
 • Danuta Hombek - bibliologia i informatologia
 • Tomasz Mielczarek (tomasz.mielczarek@ujk.edu.pl ) - medioznawstwo i komunikacja społeczna
* * *
 • Małgorzata Marchlewicz - redakcja stylistyczno – językowa
 • Paul Kwaku Siayor - redakcja tekstów w języku angielskim
Druk i oprawa:
Wydawnictwo
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach
© Instytut Dziennikarstwa i Informacji UJK 2015
Wszystkie prawa zastrzeżone
Stronę wykonał: Jakub Chałupczak