Instytut Dziennikarstwa i Informacji

Rocznik Bibliologiczno - Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

Język polskiEnglish language

Rocznik Bibliologiczno - Prasoznawczy. Numer 20
 
Renata Piasecka
 
Tomasz Chrząstek, Na kulturalnym froncie. Analiza zawartości tygodnika "Nowa Kultura" w latach 1950-1963, IPN, Warszawa 2016, ss. 398
Tomasz Chrząstek, At the Cultural Front: A Content Analysis of the Weekly "Nowa Kultura" 1950-1963, The Institute of National Remembrance, Warszawa 2016, 398 pp.
 
Streszczenie: Summary:
   

pdf_iconTekst artykułu w formacie pdf

© Instytut Dziennikarstwa i Informacji UJK 2015
Wszystkie prawa zastrzeżone
Stronę wykonał: Jakub Chałupczak