Instytut Dziennikarstwa i Informacji

Rocznik Bibliologiczno - Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

Język polskiEnglish language

Rocznik Bibliologiczno - Prasoznawczy. Numer 20
 
Tomasz Mielczarek
 
Damian Guzek, Media katolickie w polskim systemie medialnym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, ss. 367
Damian Guzek, Catholic Media in the Polish Media System, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, 367 pp.
 
Streszczenie: Summary:
   

pdf_iconTekst artykułu w formacie pdf

© Instytut Dziennikarstwa i Informacji UJK 2015
Wszystkie prawa zastrzeżone
Stronę wykonał: Jakub Chałupczak