Instytut Dziennikarstwa i Informacji

Rocznik Bibliologiczno - Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

Język polskiEnglish language

Rocznik Bibliologiczno - Prasoznawczy. Numer 20
 
Ewa Danowska
 
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, "Technika i Nauka". Elitarne czasopismo Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2015, ss. 346
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Technology and Science. The Exclusive Journal of the Polskie Stowarzyszenie Techników (Association of Polish Technicians and Engineers) in Great Britain, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2015, 346 pp.
 
Streszczenie: Summary:
   

pdf_iconTekst artykułu w formacie pdf

© Instytut Dziennikarstwa i Informacji UJK 2015
Wszystkie prawa zastrzeżone
Stronę wykonał: Jakub Chałupczak