Instytut Dziennikarstwa i Informacji

Rocznik Bibliologiczno - Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

Język polskiEnglish language

Rocznik Bibliologiczno - Prasoznawczy. Numer 20
 
Tomasz Mielczarek
 
Jerzy Jarowiecki, Czasopisma dla dzieci i młodzieży oraz prasa młodzieżowa w Polsce w latach 1918-2000, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja", Wrocław 2016, ss. 311
Jerzy Jarowiecki, Magazines for Children and Teenagers and the Youth Press in Poland in the Years 1918-2000, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja", Wrocław 2016, 311 pp.
 
Streszczenie: Summary:
   

pdf_iconTekst artykułu w formacie pdf

© Instytut Dziennikarstwa i Informacji UJK 2015
Wszystkie prawa zastrzeżone
Stronę wykonał: Jakub Chałupczak