Instytut Dziennikarstwa i Informacji

Rocznik Bibliologiczno - Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

Język polskiEnglish language

Rocznik Bibliologiczno - Prasoznawczy. Numer 20
 
Maria Bauchrowicz-Tocka
 
"Wspólna Praca" (1910-1932) - łomżyński periodyk informacyjno-polityczny
"Wspólna Praca" (1910-1932) - the News and Political Weekly of Łomża
 
Streszczenie: Summary:
Artykuł prezentuje wydawane w Łomży pismo "Wspólną Pracę". Zasługuje ono na szczególną uwagę ze względu na długą obecność na rynku (lata 1910?1932) i rolę, jaką odegrało w środowisku. Artykuł ukazuje zadania, jakie stawiało przed sobą i realizowało to łomżyńskie czasopismo. Na jego łamach odbijało się życie polityczne kraju, a także życie polityczne i społeczne Łomży i regionu. Założyciel i redaktor Franciszek Hryniewicz oraz wydawca Mieczysław Czarnecki budzili świadomość polityczną odbiorców, wpływali na zmianę sceny politycznej w regionie. The article presents the periodical "Wspólna Praca" (Cooperative Work) published in Łomża. It deserves special attention considering its long time of existence (1910?1932) and the role it played in the society. The article shows the goals that the publication had set and achieved. "Wspólna Praca" refected the political life of Poland and the political and social life of Łomża and the region. Franciszek Hryniewicz, founder and editor, and Mieczysław Czarnecki, publisher, raised the political awareness of the readership and infuenced changes on the political scene in the area.

pdf_iconTekst artykułu w formacie pdf

© Instytut Dziennikarstwa i Informacji UJK 2015
Wszystkie prawa zastrzeżone
Stronę wykonał: Jakub Chałupczak