Instytut Dziennikarstwa i Informacji

Rocznik Bibliologiczno - Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

Język polskiEnglish language

Rocznik Bibliologiczno - Prasoznawczy. Numer 20
 
Olga Dąbrowska-Cendrowska
 
Prasa kulinarna w czasach popularności blogów i serwisów kulinarnych
Culinary Press in the Times of Popularity of Blogs and Culinary Service
 
Streszczenie: Summary:
Na polskim rynku prasowym obserwujemy pogłębiającą się segmentację. Koncerny medialne, mimo coraz trudniejszej sytuacji wśród kolorowych magazynów, nadal oferowały czytelnikom nowe czasopisma kulinarne. W latach 1994?2016 zadebiutowało 21 tytułów, które należały do największych frm medialnych: Bauer Media Polska, Burda International, Phoenix Press, Agora. Ekspansja nowych mediów, w tym serwisów i blogów kulinarnych, spowodowała liczne zmiany i przeobrażenia w segmencie magazynów o tematyce kulinarnej. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytania: jakie były najważniejsze magazyny, serwisy i blogi kulinarne na polskim rynku medialnym, kto był ich właścicielem, jaka była kondycja magazynów ku-linarnych w kulturze partycypacji oraz jak prasa kulinarna radziła sobie w czasach ekspansji serwisów i blogów kulinarnych. On the Polish press market we can observe an increase segmentation. Media companies, despite more and more difcult situation among colourful magazines, have still ofered readers new cooking magazines. In the years 1994-2016 there were 21 magazines, which belonged to the biggest media companies: Bauer Media Poland, Burda International, Phoenix Press, Agora. The expansion of new media, food services and blogs among them, caused numerous changes and transformations in the segment of cooking magazines. The article is an attempt to answer the questions: what were the most important food magazines, food blogs and services on Polish media market; who were their owners, what was cooking magazines situation in participation culture, how did cooking magazines get along at the time of food services and blogs expansion.

pdf_iconTekst artykułu w formacie pdf

© Instytut Dziennikarstwa i Informacji UJK 2015
Wszystkie prawa zastrzeżone
Stronę wykonał: Jakub Chałupczak