Instytut Dziennikarstwa i Informacji

Rocznik Bibliologiczno - Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

Język polskiEnglish language

Rocznik Bibliologiczno - Prasoznawczy. Numer 20
 
Andrzej Kansy
 
Czasopisma towarzystw naukowych w Polsce - raport z badań
Magazines of Scientific Societies in Poland: Research Report
 
Streszczenie: Summary:
W pracy przedstawiono wyniki badań na temat czasopism wydawanych przez towarzystwa naukowe w Polsce. Badania miały na celu uzyskanie wiedzy na temat działalności czasopiśmienniczej towarzystw naukowych. W wyniku analizy określono cechy formalne czasopism, jak również ich odbiorców i autorów, scharakteryzowano tematykę oraz przedstawiono zasadnicze problemy występujące w procesie wydawniczym. The paper presents the results of research on journals published by scientifc societies in Poland. The aim of this research was to gain knowledge about the publication activities of scientifc societies. The research determined the formal characteristics of the journals, helped identify their recipients and authors, and presented the subject matter as well as the main problems in the publishing process.

pdf_iconTekst artykułu w formacie pdf

© Instytut Dziennikarstwa i Informacji UJK 2015
Wszystkie prawa zastrzeżone
Stronę wykonał: Jakub Chałupczak