Struktura Instytutu

Zakład Medioznawstwa

pokój 224, tel. 41 349 71 45

Kierownik Zakładu:

prof. zw. dr hab. Tomasz Mielczarek

Pracownicy samodzielni:

prof. zw. dr hab. Tomasz Mielczarek
dr hab. prof. UJK Renata Piasecka-Strzelec

Adiunkci:

dr Olga Dąbrowska-Cendrowska
dr Judyta Perczak
dr Jolanta Kępa-Mętrak

Zakład Dziennikarstwa

pokój 224, tel. 41 349 71 45

Kierownik Zakładu:

dr hab. prof. UJK Jolanta Chwastyk – Kowalczyk

Pracownicy samodzielni:

dr hab. prof. UJK Jolanta Chwastyk – Kowalczyk
dr hab. Alicja Gałczyńska

Adiunkci:

dr Jolanta Dzierżyńska
dr Adam Górski

Starsi wykładowcy:

mgr Stanisław Blinstrub

Zakład Historii Mediów

pokój 223, tel. 41 349 71 40

Kierownik Zakładu:

prof. zw. dr hab. Danuta Hombek

Pracownicy samodzielni:

prof. zw. dr hab. Danuta Hombek
dr hab. prof. UJK Jolanta Dzieniakowska
dr hab. Monika Olczak- Kardas
dr hab. Jacek Rodzeń

Adiunkci:

dr Izabela Krasińska
dr Aleksandra Lubczyńska

Pracownia Informacji i Nowych Mediów

pokój 223, tel. 41 349 71 40

Kierownik pracowni:

dr Adam Jachimczyk

Adiunkci:

dr Tomasz Chrząstek
dr Adam Jachimczyk
dr Maria Siuda

Starsi wykładowcy:

mgr inż. Andrzej Bednarz

Top
rozmiar czcionki
Kontrast