MOST 2016/2017

MOST

Już 31 października ruszyła kolejna rekrutacja do Programu MOST na semestr letni roku akademickiego 2016/2017.

Program Mobilności Studentów MOST jest formą studiowania, prowadzoną od ponad dziesięciu lat przez uczelnie – strony Porozumienia na Rzecz Jakości Kształcenia. Opiera się na zasadach, jakie obowiązywały przy wyjazdach w ramach Programu Socrates. Koordynatorem MOST jest Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna, działająca na zlecenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Warunki studiowania w Programie określa Regulamin, który uczelnie przyjęły 13 grudnia 1999 roku.

Profil Facebookowy Programu
więcej informacji na temat Programu MOST znajdziesz TUTAJ

Top
rozmiar czcionki
Kontrast