Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – opis kierunku

obrazek

Absolwent kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna zostanie wszechstronnie przygotowany do zawodu dziennikarza, a także innych związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej. Absolwenci będą posiadać umiejętności specjalistyczne, zdobyte podczas zajęć i praktyk w różnych mediach, a także przygotowanie teoretyczne, pozwalające na sprawność opisu i diagnozowania poszczególnych elementów komunikacji.

Kształcona będzie zdolność zdobywania i biegłego wykorzystywania kompetencji komunikacyjnych w różnych obszarach rzeczywistości społecznej. Absolwenci zostaną wyposażeni w aparat wiedzy pozwalający analizować i współtworzyć zasady i formy funkcjonowania mediów we współczesnym społeczeństwie informacyjnym.

Cechować ich będzie wysoka sprawność językowa, praktyka w posługiwaniu się różnymi gatunkami wypowiedzi dziennikarskiej i szeroko pojęte kompetencje humanistyczne. Nabyta wiedza i umiejętności w przyszłości pozwolą im osiągnąć wysoki stopień profesjonalizmu. Zostaną także przygotowani do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia.

Specjalności dostępne w ramach kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w roku akademickim 2016/2017:

Specjalność dziennikarstwo nowych mediów przygotowuje głównie do pracy w redakcjach prasowych i internetowych. Absolwent ma opanowany warsztat dziennikarski, w tym także warsztat fotografa nowych mediów, potrafi korzystać z różnorodnych źródeł informacji, przetwarzać je zgodnie z potrzebami różnych środków przekazu, potrafi przygotować zlecony materiał dziennikarski oraz samodzielnie dobierać tematy i proponować je do realizacji prasowej. Posiada praktyczne umiejętności wymagane w pracy dziennikarza prasowego i internetowego, potrafi biegle posługiwać się programami edycyjnymi, w podstawowym zakresie opanował projektowanie stron WWW.

Specjalność realizacja radiowo-telewizyjna przygotowuje przede wszystkim do pracy w radiu i telewizji. Poza umiejętnościami warsztatowymi wymaganymi od wszystkich dziennikarzy, absolwenci tej specjalności nabywają specyficzne kompetencje w zakresie sztuki autoprezentacji, emisji głosu. Potrafią posługiwać się narzędziami wykorzystywanymi w pracy reportera radiowego i telewizyjnego, potrafią przygotować materiał dźwiękowy i filmowy, dostrzegają specyfikę radiowych i telewizyjnych gatunków dziennikarskich, stosując wiedzę teoretyczną w praktyce zawodowej.

Specjalność wizerunek, promocja i reklama umożliwia absolwentom podjęcie pracy w agencjach reklamowych, różnorodnych instytucjach PR, na stanowiskach rzeczników prasowych, specjalistów w zakresie wizerunku. Daje zatem bardzo szerokie możliwości zatrudnienia. Umożliwia to wszechstronne przygotowanie absolwentów w zakresie komunikacji interpersonalnej, umiejętności językowych, znajomości zasad etyki i prawa. Absolwenci posiadają umiejętności warsztatowe pozwalające przygotować materiały reklamowe i promocyjne w zależności od potrzeb wynikających ze specyfiki pracy instytucji, w której znajdą zatrudnienie. Są otwarci i asertywni.

O zmianach na dziennikarstwie napisała także w Gazeta Wyborcza / przeczytaj /

wykaz przedmiotów i pkt. ECTS na studiach I st. profil praktyczny

 

Studia II stopnia

wykaz przedmiotów i pkt. ECTS na studiach II st. profil praktyczny

Top
rozmiar czcionki
Kontrast